Přejít k hlavnímu obsahu

Společenská odpovědnost podniku

Jsme společnost zabývající se elektronickou fakturací a naše základní principy tedy samozřejmě vycházejí z myšlenek udržitelnosti životního prostředí. Naším posláním je zbavit svět papírových faktur. Jsme si však také plně vědomi své odpovědnosti vůči všem zúčastněným stranám – včetně zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, dodavatelů a místních společenství – a v neposlední řadě také k životnímu prostředí.

Dodržujeme jasně definovanou interní zásadu podporovat aktivity ohleduplné k životnímu prostředí. Naše environmentální politika zahrnuje směrnice pro omezení spotřeby energie o jednu třetinu. Tyto aktivity prostupují celou naší organizací: od způsobu vytváření a distribuce marketingových materiálů přes celopodniková omezení týkající se kancelářského tisku až po používání výhradně energeticky úsporného vybavení pro IT.

V roce 2014 jsme přemístili své hlavní sídlo do nového umístění v Londýně. Od té doby jsme do budovy integrovali prvky ohleduplné k životnímu prostředí, díky kterým spotřebovává o 40 % méně energie než před přestavbou.

Svým zaměstnancům také nabízíme program „na kole do práce“, který kolegům pomáhá cestovat do kanceláří bez poškozování životního prostředí a se značnou úsporou nákladů díky leasingové dohodě podporované vládou.

Jsme hrdí na to, že jsme již 9 let po sobě získali mezinárodní ocenění Green Apple Award za pozitivní vliv používání našich technologií na životní prostředí.

Klub lídrů Tungsten Network

Každoročně vybíráme klienty, kteří dosáhli významných milníků nahrazením velkého počtu papírových faktur jejich efektivnějšími elektronickými ekvivalenty, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Každá z těchto společností v roce 2015 v rámci naší sítě zpracovala více než 2,5 milionu faktur. Je nám ctí s nimi spolupracovat.

Společnost Elektronické faktury Počet zachráněných stromů
HP Group HP Enterprise 12,446,058 4,480
MOHAWK GROUP 4,486,874 1,615
UNILEVER 3,780,573 1,361
2,947,953 1,061
COMPUTACENTER GROUP 2,822,778 1,016
GSK GROUP 2,527,326 910
MONDELEZ GROUP 2,573,674 927