Přejít k hlavnímu obsahu

Elektronická fakturace

Zjednodušení a digitalizace procesů souvisejících se závazky

Služby elektronické fakturace od společnosti Tungsten Network zcela eliminují používání papíru v procesu platby dodavatelům a zvyšují efektivitu a přesnost týmu pro řešení závazků.

Společnost Tungsten Network dodává řešení elektronické fakturace celosvětově působícím komplexním a důvěryhodným podnikům:

Elektronická fakturace mění závazky ve strategičtější funkci

Automatizujte kriticky důležité procesy

Snadněji škálujte provoz a zlepšete produktivitu oddělení pro řešení závazků. Omezte správu výjimek a chyb.

Správa pracovního kapitálu a finančních toků

Používejte data získaná v reálném čase pro optimalizaci výdajů, vyjednávejte lepší ceny a využívejte více slev nabízených vašimi dodavateli.

Omezení rizik

Zlepšete interní kontrolní mechanismy, omezte potenciál zpronevěr a vzniku chyb a rozšiřte možnosti auditů fakturace.

Úspora financí

Snižte náklady na zpracování faktur o více než 50%.

Podpora globálního růstu

Služba Tungsten Network splňuje podmínky daňových předpisů ve více zemích než kterákoli jiná obchodní síť na světě.

Zlepšení morálky

Umožněte svému týmu strategicky myslet i pracovat.

Potřebné nástroje pro digitální propojení dodavatelského řetězce

Získávání dodavatelů

Naše týmy specializované na registraci vám pomáhají se zahájením spolupráce s dodavateli a vytvářením jejich programů pro elektronickou fakturaci.

Snadné připojení

Není nutná instalace žádného softwaru ani hardwaru. Vyměňujte si se svými dodavateli údaje z faktur v libovolném formátu.

Analýza výdajů

Díky přímému přístupu k datům v reálném čase můžete identifikovat cenové rozdíly a zlepšit svá rozhodnutí týkající se zadávání zakázek.

Ověřování faktur a dodržování předpisů

Náš software překládá, rozšiřuje a ověřuje všechny faktury od dodavatelů.

Služba kontroly stavu faktur

Dodavatelé mohou kontrolovat stav faktur online a zvýšit tak produktivitu a snížit náklady omezením množství hovorů a e-mailů o 60%.

Bezpečná archivace

Všechny faktury jsou digitálně podepsané, šifrované a uložené v archivu snímků služby Tungsten Network, kde k nim můžete kdykoli přistupovat.

Služby k objednávkám

Služby sítě můžete používat také k rychlému a spolehlivému doručování objednávek. Dodavatelé mohou vaše objednávky používat pro online vytváření faktur.

Máte otázky ohledně elektronické fakturace v Itálii?

Zjistěte více o italském nařízení ohledně elektronické fakturace a o tom, co toto nařízení znamená pro společnosti obchodující v Itálii.

Další informace

Vypočítejte si potenciální úsporu nákladů souvisejících s příjmem faktur

Zvolte počet přijatých faktur za rok:

Musíte zadat hodnotu v rozmezí 10 000 a 1 000 000
Příjem Vstupní kodifikace Ověřování a párování Správa sporů Správa plateb a hotovosti Archivace Celkové náklady
Papírové
Elektronické (automatizované)
Celkové potenciální úspory

Zdroj: Používáme údaje ze studie Digitalizace a automatizace elektronické fakturace, vydané společností Billentis, která je založena na případových studiích skutečných zákazníků. Bezplatnou kopii studie společnosti Billentis si můžete stáhnout zde.

Zjistěte více o službách elektronické fakturace společnosti Tungsten

Kontaktujte nás