Přejít k hlavnímu obsahu

Workflow

Optimalizujte platbu za účelem dosažení svých obchodních cílů

 

Služba Tungsten Network Workflow zjednodušuje procesy související se závazky – od prvotního přijetí faktur až po jejich předání k platbě – a dále umožňuje tvorbu hlášení a poskytuje úplnou auditní historii všech aktivit. Vašemu týmu pro řešení závazků můžeme ušetřit cenný čas i peníze. Klienti kombinující naši nabídku služeb řízení pracovních postupů se službami elektronické fakturace mohou snížit náklady související se závazky o 60% nebo více.

Službu Tungsten Network Workflow používají některé z nejkomplexnějších a nejdůvěryhodnějších podniků na světě:

Osvědčené postupy pro optimalizaci procesů probíhajících od zadání zakázky až po platbu pomocí služby Tungsten Network Workflow

Funkce pro automatizaci závazků, na které jste čekali

Na základě osvědčených oborových postupů přizpůsobíme službu Tungsten Network Workflow potřebám vašeho oddělení. Služba Tungsten Network Workflow je flexibilní a vysoce konfigurovatelná a umožňuje testování, měření a správu změn procesů, přičemž stále vylepšuje efektivitu a hospodárnost vaší správy závazků. Hlášení a ovládací panely jsou k dispozici prostřednictvím stolního počítače, notebooku, tabletu nebo smartphonu.

Automatické párování objednávek

Faktury s objednávkami procházejí automatickým párováním ve 2 až 3 krocích, přičemž se z nich v reálném čase získávají řádkové položky, data pro systém ERP a pravidla pro toleranční párování.

Služba kontroly stavu faktur

Dodavatelé mohou kontrolovat stav faktur online a zvýšit tak produktivitu a snížit náklady omezením množství hovorů a e-mailů o 60%.

Automatizované transakce

Transakce pro provedení plateb vkládáme do systému ERP automaticky bez nutnosti zásahu člověka.

Přehlednost napříč celým procesem

Sledujeme zpracování plateb v ERP systému a získáváme zpět související data o platbách za účelem zajištění přehlednosti celého procesu od přijetí faktury až po platbu.

Různé metody vstupu

Systém zpracovává elektronické faktury přijaté prostřednictvím přímé integrace se službou Tungsten Network a prostřednictvím inteligentního optického rozpoznávání znaků pak papírové faktury nebo faktury zaslané ve formátu PDF e-mailem nebo faxem.

Správa výjimek

Zkoumání a řešení výjimek je snadné díky zásuvným modulům navrženým společností Tungsten Network.

Tungsten Network Advanced Capture

Služba Tungsten Network Advanced Capture (TNAC) představuje krok do budoucnosti. Služba TNAC po integraci do systému ERP umožňuje skenovat závazkové faktury a inteligentně rozpoznávat a zaznamenávat klíčové údaje bez použití šablon. Tyto údaje jsou následně předány službě Tungsten Workflow, která zahájí zpracování faktury. Pokud používáte také produkty společnosti Tungsten Network pro automatické párování, faktury mohou být spárovány s objednávkami anebo potvrzeními.

Klíčové funkce služby Tungsten Network Advanced Capture

Ověřování dat

Data se průběžně potvrzují proti datům v systému ERP, přičemž se před exportem do služby Tungsten Network Workflow za účelem zpracování ověřuje správnost načtených informací o dodavateli a objednávce

Rozpoznávání založené na informacích

Optické rozpoznávání znaků je založeno na informacích, ne na šablonách

Monitoring

Sledované složky: monitoring a automatické optické rozpoznávání znaků z dokumentů přidaných do síťové složky

Záznam z e-mailu

Sledování e-mailových adres a automatické optické rozpoznávání znaků z příchozích e-mailových zpráv anebo příloh

Cloudové řešení

Webové uživatelské rozhraní bez nutnosti instalace softwaru

Automatizace

Automaticky kategorizuje, rozděluje, třídí a extrahuje data z papírových, faxových a elektronických dokumentů

Zjistěte ještě dnes, co může služba Tungsten Network Workflow přinést vašemu týmu pro řešení závazků

Kontaktujte nás