Přejít k hlavnímu obsahu

Tungsten Network Advanced Capture

Služba Tungsten Network Advanced Capture (TNAC) představuje krok do budoucnosti. Služba TNAC po integraci do systému ERP umožňuje skenovat závazkové faktury a inteligentně rozpoznávat a zaznamenávat klíčové údaje bez použití šablon. Tyto údaje jsou následně předány službě Tungsten Workflow, která zahájí zpracování faktury. Pokud používáte také produkty společnosti Tungsten Network pro automatické párování, faktury mohou být spárovány s objednávkami anebo potvrzeními.

Tungsten Network Advanced Capture (TNAC)

Klíčové funkce služby Tungsten Network Advanced Capture:

  • Data jsou rychle ověřena pomocí vašich dat ve službě ERP, čímž se před exportem a zpracováním službou Tungsten Network Workflow ověří, že jsou zachyceny správné informace o dodavateli a informace o objednávce
  • OCR založené na znalostech: nevyžaduje žádné šablony
  • Sledované složky: sledování a automatické rozpoznání dokumentů metodou OCR, jakmile jsou přidány do síťové složky
  • Zachycení e-mailu: sledování e-mailových adres a automatické rozpoznání příchozích e-mailových zpráv i příloh metodou OCR
  • Uživatelské rozhraní na bázi prohlížeče: není nutná žádná instalace softwaru do počítače
  • Automaticky třídí, oddělí, seřadí a extrahuje data z dokumentů v papírové, faxové i elektronické podobě