Přejít k hlavnímu obsahu

Často kladené dotazy

O nás

Síť pro společnosti Tungsten Network pro elektronickou fakturaci byla založena v roce 2000. Společnost Tungsten Network zrychluje pro své zákazníky celosvětový obchod prostřednictvím služeb:

 • Tungsten Network: Elektronická fakturace pro propojené dodavatelské řetězce
 • Tungsten Network Analytics: Informace v reálném čase pro lepší rozhodnutí týkající se nákupů
 • Tungsten Network Early Payment: Financování dodavatelského řetězce pro růst podniku
 • Tungsten Network Workflow: Automatické párování objednávek, kontrola stavu faktur a více
 • Tungsten Network Global Payments: Přijímejte mezinárodní platby v měně své země

Tungsten Network je poskytovatel služby, ne jen technologická společnost. Naše služba zahrnuje:


Globální řešení: Služba Tungsten Network umožňuje organizacím po celém světě, aby si elektronicky vyměňovaly faktury. Organizace mohou využívat výhod přeshraniční fakturace, mezinárodní registrace dodavatelů a zákaznické podpory.

Odborná implementace: Společnost Tungsten poskytuje netradiční řešení, což znamená, že nemusíte instalovat žádný další hardware ani software. Naše řešení využívá již fungující procesy a technologie za pomoci stávajících datových formátů.

Tým služby Tungsten Network pro implementaci a mapování zajistí správu integrace se stávajícími účetními systémy vašich zákazníků a dodavatelů. Služba Tungsten Network podporuje několik tisíc různých formátů včetně všech hlavních systémů ERP a účetních systémů.

Registrace dodavatelů dle osvědčených postupů: Úspěšná kampaň na elektronickou fakturaci vyžaduje vysokou míru účasti dodavatelů. Společnost Tungsten Network spolupracuje s odběrateli na řízení jejich kampaní na registraci dodavatelů prostřednictvím vyhrazeného týmu, který využívá zkušeností a osvědčených postupů k aktivní registraci vašich dodavatelů. Tento tým je mezinárodní, takže zákazníci získávají podporu ve svém rodném jazyce a s ohledem na místní podnikatelské prostředí.

„Zapojení dodavatelů pro nás vždy bylo kriticky důležitou otázkou. Je jasné, že pokud by součástí sítě nebyla převážná většina našich dodavatelů, celý projekt by bylo obtížné obhájit. Zaznamenali jsme ovšem tak vysokou míru registrací dodavatelů, že předčila naše očekávání.“ Společnost Computacenter.

Konzultační program a správa účtu: Vyhrazený tým pro správu programu působící v rámci služby Tungsten Network pomáhá při správě nastavení programu a s využitím zkušeností v oblasti osvědčených postupů zajišťuje jeho úspěšné spuštění. Náš tým správy účtů s vámi spolupracuje při dosahování nových cílů a nabízí vám nové služby pro optimalizaci efektivity a úspory nákladů.

Řešení přispívající životnímu prostředí: Odstraňte papír ze svých procesů a omezíte uhlíkovou stopu svého podnikání. Digitální řešení jsou finančně stabilnější a přívětivější k životnímu prostředí.

Klikněte sem a podívejte se, jaký dopad by měla elektronická fakturace na vaši uhlíkovou stopu.

Naše řešení

Elektronická fakturace je elektronická výměna údajů z faktur mezi počítači dodavatelů a jejich zákazníků – bez nutnosti používání a podpory papírové dokumentace. Elektronická faktura slouží jako dokument pro DPH, daňové povinnosti a účetnictví a také jako žádost o platbu.

Elektronická fakturace neboli e-fakturace dramaticky snižuje potřebu lidských zásahů nebo ručního zpracování dokumentů. Údaje se načítají z účetního systému dodavatele a odesílají se přímo do účetních systémů jejich zákazníků.

Úkolem společnosti Tungsten Network je správa vzájemné integrace mezi účetními systémy a službou Tungsten Network. Dodavatelé odesílají údaje z faktur ve svém dohodnutém formátu. Poté jsou před odesláním do účetního systému odběratele v jeho upřednostňovaném datovém formátu přeloženy, rozšířeny, ověřeny a digitálně podepsány. Není nutné implementovat žádný dodatečný hardware ani software.

Menší dodavatelé nebo klienti odesílající malý počet faktur mohou používat řešení s webovými formuláři – potřebují pouze připojení k internetu a standardní prohlížeč.

Skutečná elektronická fakturace neboli e-fakturace umožňuje každému dodavateli odesílat data z jeho účetního systému do účetních systémů odběratelů. Elektronická fakturace eliminuje ruční zpracování nutné v případě používání papírových faktur.

Skenování a optické rozpoznávání znaků sice pomáhá eliminovat část procesu ručního zpracování, ale ve své podstatě počítač stále vytvoří fakturu a vytiskne ji na papír, který je následně zpracován, aby bylo možné data dostat zpět do počítače.

Jelikož se formát, design a rozložení papírových faktur značně liší, některé z nich může být obtížné přečíst. Proto je pro systém optického rozpoznávání znaků obtížné rozpoznat a vložit čitelná data do počítače odběratele – což vede k nutnosti provádět ruční kontrolu a někdy také doplňující ruční vstupy.

V rámci služby elektronické fakturace společnosti Tungsten Network se s pomocí dat z faktury dodavatele automaticky doplní údaje v účetním systému odběratele a vygeneruje digitálně podepsaný obrazový soubor PDF s fakturou. Tato faktura vyhovuje daňovým zákonům. Služba Tungsten Network následně odešle snímek odběrateli, aby ho lokálně uložil nebo použil pro potřeby pracovního postupu. Služba Tungsten Network navíc ukládá všechny snímky faktur v archivu faktur. Ten je v rámci portálu Tungsten Network k dispozici dodavatelům i odběratelům.

Někteří z vašich zákazníků nebo dodavatelů již mohou pro odesílání nebo příjem údajů z faktur používat elektronickou výměnu dat. Elektronická výměna dat používá rychlý a bezpečný formát, ale je silně závislá na standardech (které dodavatel nemusí podporovat), vyžaduje mapování ze strany dodavatele (což je obtížné a drahé) a nemohou ji používat všechny společnosti.

Elektronická výměna dat navíc umožňuje pouze připojení typu „bod-bod“ (odběratel musí komunikovat s každým dodavatelem zvlášť). Síť pro elektronickou fakturaci Tungsten Network oproti tomu umožňuje připojení „mnohých s mnohými“ (odběratel se například připojí ke službě Tungsten Network v jednom bodě a může přijímat faktury od všech svých dodavatelů).

Díky tomu, že dodavatelé používají elektronickou fakturaci od společnosti Tungsten Network, nemusí kupovat drahý software pro mapování. Soubor s fakturou mohou ze svého fakturačního systému vygenerovat s použitím stávajícího datového formátu systému. Po připojení ke službě Tungsten Network mohou dodavatelé odesílat faktury více zákazníkům v síti bez nutnosti provádět jakékoli další úpravy specifické pro odběratele – síť převádí veškerá data mezi dodavateli a jejich zákazníky.

Ne. Ne pokud používáte službu Tungsten Network, která nevyžaduje investice do dalšího softwaru nebo hardwaru. Týmy pro implementaci a mapování za vás navíc spravují integraci. Spolupracují s vámi a stávajícími účetními systémy a datovými soubory vašich dodavatelů nebo zákazníků a zajišťují hladký přechod.

Díky službě elektronické fakturace Tungsten Network mohou elektronické faktury odesílat i malí dodavatelé. Dodavatelé, kteří nepoužívají fakturační systém nebo neodesílají dostatek faktur, aby si museli pořizovat integrované řešení, mohou používat řešení s webovými formuláři. Toto řešení je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím portálu služby Tungsten Network a dodavatelům stačí se jednoduše přihlásit ke svému účtu a vytvořit elektronickou fakturu online. Údaje se zákazníkům odešlou prostřednictvím služby Tungsten Network, přičemž procházejí stejnými kontrolami jako v případě integrovaného řešení.

Zákazníci používající řešení s webovými formuláři mohou stále využívat výhod tvorby hlášení, podpory a přístupu k archivu faktur prostřednictvím zabezpečeného online portálu.

„Jsme malá firma, a tak je pro nás klíčové, abychom dostávali platby co nejdříve. Služba Tungsten Network tomuto požadavku vyhovuje, jelikož nás informuje o tom, že naše faktury byly úspěšně doručeny a náš zákazník je zpracovává. Online odesílání faktur prostřednictvím služby Tungsten Network je jednoduché a bezpečné a co je nanejvýš důležité, tato služba nám navíc umožňuje udržovat dobré vztahy s jedním z našich předních klientů.“ Zakladatel společnosti Glenammer Engineering L

Služba Tungsten Network umožňuje kromě elektronické fakturace také výměnu údajů z objednávek. Odběratelé mohou své objednávky dodavatelům odesílat prostřednictvím služby Tungsten Network. Dodavatel může objednávku po přijetí odmítnout nebo schválit nebo ji převést přímo na fakturu.

Odběratel si může zvolit také ověřování faktur. Tak se zajistí, že se údaje na faktuře shodují s údaji na objednávce odeslané prostřednictvím služby Tungsten Network.

ISS je funkce, kterou si mohou aktivovat odběratelé pro sebe i své dodavatele. Dodavatelé mají kdykoli a v reálném čase přístup ke stavu faktur z portálu Tungsten Network. Díky tomu jsou dodavatelé v klidu, protože mohou sledovat postup fakturace od zaslání faktury až po platbu. Mají také možnost dotazovat se na podrobnosti faktury nebo skupiny faktur a generovat zprávy.

Tungsten Network Analytics je software, který na základě fakturačních údajů analyzuje vaše výdaje spojené se zadáváním zakázek. Tato aplikace dokáže identifikovat vzorce výdajů spojených se zadáváním zakázek a umožňuje zákazníkům důkladnou analýzu, kterou získají konkrétní informace o jakémkoli produktu. Tento software dokáže párovat podobné produkty a poskytovat cenové srovnání. Produkt pro analýzu výdajů je dostupný na třech úrovních: Free, Paid a Premium, z nichž každá nabízí jinou míru vhledu do výloh spojených se zadáváním zakázek. Software umí také analyzovat nejnovější trendy v kampaních i aktivitu uživatelů portálu. 

Tungsten Network Workflow je stabilní, spolehlivé a nekonvenční řešení automatizace závazků. Nabízí automatické párování objednávek a přehlednost pro odběratele a dodavatele napříč celým procesem. Systém Workflow umožňuje také pokročilou manipulaci s výjimkami a několik metod vstupu, což znamená, že jej lze snadno začlenit do již existujících klientských systémů.

Early Payment je finanční produkt pro dodavatelské řetězce. Odběratelé musejí nejprve schválit, že jsou jednotlivé faktury nachystané pro službu Early Payment. Služba Tungsten Network využívá faktur jako záruky a nabízí dodavatelům zálohu ve výši plné hodnoty faktury, poníženou o výjimečně konkurenční slevu, čímž v podstatě kupuje fakturovou záruku. Když je faktura splatná, odběratel zaplatí tuto částku společnosti Tungsten. Riziko nese společnost Tungsten a dodavatelé nemají žádnou odpovědnost za jakékoli nedoplatky ze strany svých odběratelů.

Služba Global Payments je určena dodavatelům, kteří podnikají v zahraničí. Společnost Tungsten uzavřela partnerství se společností Payoneer, aby dala dodavatelům příležitost mít faktury zaplaceny v jejich vlastní měně, a ne v obchodní měně. Po registraci u společnosti Payoneer si mohou dodavatelé nechat přidělit přijímací účty pro Velkou Británii, USA a EU. Hodnota vašich faktur bude poté placena přímo v GBP, USD nebo EUR.

Výhody pro odběratele

Elektronická fakturace nabízí mnoho výhod:

 • Zcela eliminuje zpracování papírových dokumentů (nepoužívá žádný papír)
 • Významně zvyšuje kvalitu dat (nezahrnuje žádné ruční zadávání dat / optické rozpoznávání znaků)
 • Nehrozí ztráta faktur (všechny faktury jsou doručovány přímo do systému pro správu závazků nebo pracovních postupů)
 • Lepší tvorba hlášení a přehlednost
 • Vyšší potenciál k využívání slev v rámci služby Tungsten Early Payment
 • Lepší vztahy s dodavateli

Uživatelé služby Tungsten Network navíc mohou využívat výhod plynoucích z rad týkajících se osvědčených postupů a našich zkušeností:

 • Výrobce jediné skutečné globální sítě
 • Registrace dodavatelů dle osvědčených postupů – proaktivně registrujeme dodavatele do sítě
 • Nejlepší správa programů a účtů ve své třídě – zaručuje úspěch od implementace po celou dobu životnosti programu
 • Implementace a mapování na míru zajišťuje, že stávající systémy odběratelů i dodavatelů lze integrovat se službou Tungsten Network
 • Síť Tungsten Network poskytuje plně spravované služby a nevyžaduje instalaci žádného dodatečného hardwaru ani softwaru

Zákazníci řídící se radami ohledně osvědčených postupů dosáhli:

 • Registrace 50% dodavatelů z cílové databáze dodavatelů během 6 měsíců
 • Návratnosti investic během 6 měsíců (typicky trvá jeden rok)
 • Snížení nákladů typicky o 60%

Kontaktujte nás a zjistěte více o výhodách služeb elektronické fakturace Tungsten Network pro podnikání.

Elektronická fakturace prostřednictvím služby Tungsten Network zjednodušuje komplexní fakturační proces. Umožňuje dodavatelům rychle a snadno odesílat údaje z faktur prostřednictvím jejich stávajících systémů a datových formátů. Odběratel přijímá údaje přímo do svého fakturačního systému, což eliminuje nutnost provádět ruční vstupy. Jelikož služba Tungsten Network může nastavovat pravidla podniku, například povinnost zadávat číslo objednávky, neztrácíte žádný čas dohledáváním chybějících informací.

Fakturu tak lze zpracovat rychleji a dodavateli lze také rychleji odeslat platbu. Tento efekt zlepšuje obchodní vztahy a umožňuje společnostem spravovat toky svých financí a také umožňuje vyjednávání o platbách předem.

Zákazníci řídící se radami ohledně osvědčených postupů dosáhli:

 • Registrace 50% dodavatelů z cílové databáze dodavatelů během šesti měsíců
 • Návratnosti investic během šesti měsíců (typicky trvá jeden rok)
 • Snížení nákladů typicky o 60%

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme zjednodušit své procesy.

Tým pro řešení závazků může využívat výhod plynoucích z eliminace papírových faktur. Údaje se odesílají přímo do fakturačního systému, což eliminuje nutnost provádět ruční vstupy:

 • Údaje z faktury se porovnají s pravidly podniku. Odpadá nutnost dohledávat chybějící čísla objednávek
 • Jsou doručovány digitálně podepsané snímky faktur, které lze používat pro potřeby pracovního postupu a auditů
 • Portál služby Tungsten Network umožňuje kontrolu stavu garantovaného doručení a faktur – odpadá nutnost vyřizovat žádosti odběratelů shánějících své faktury
 • Týmy se mohou soustředit na úkoly s větší přidanou hodnotou
 • Snižují se náklady spojené se zpracováním faktur, typicky o 60%

Služba elektronické fakturace společnosti Tungsten Network nahrazuje papírovou dokumentaci, a výhody pro životní prostředí jsou tak okamžité.

Kromě omezení množství papíru nedochází ani k plýtvání energie distribucí, skladováním a likvidací papírových faktur. Vezmeme-li v potaz množství faktur odeslaných jen v samotné Evropě, odhaduje se, že v případě jejich elektronické výměny by se ušetřilo 762 383 tun papíru (téměř 13 milionů stromů). Také by se ušetřil dostatek paliva pro zásobování 381 000 domácností energií po jeden rok a více než 1,8 milionu kubických metrů skládek.

Analýza kampaně poskytuje odběratelům geograficky zakreslené informace o zavádění elektronické fakturace v celé šíři náborové kampaně dodavatele, což může být neocenitelné pro cílení na zdroje.


Analýza portálu poskytuje rozepsání uživatelské aktivity vašich dodavatelů na portále Tungsten Network.


Analýza výdajů se zaměřuje na trendy v oblasti zadávání zakázek a vyhledává případy cenových rozdílů, čímž identifikuje příležitosti k úsporám. Analýza výdajů je dostupná na třech úrovních:


Free – služba nabízející přístup k nejvyšší úrovni trendů, která poskytuje přehled vašich výdajů v průběhu času, včetně rozpisu měn, v nichž nejvíce utrácíte, a dodavatelů, u nichž nejvíce utrácíte.


Paid – Podrobnější rozpis výdajových vzorců, které můžete využít ke zjišťování, kde jsou produkty ve skutečnosti totožné, ale jejich cena se liší.


Premium – Kompletní analýza, od identifikace cenových rozdílů až po vyhledávání potenciálně nesprávné daňové alokace u faktur, díky němuž bude snazší vymáhat vrácení DPH. S verzí Premium získáte celkový obrázek o výdajích v oblasti zadávání zakázek. Podle našeho průzkumu může průměrný odběratel s tímto nástrojem ušetřit mezi 1–4 % ročních výdajů v oblasti zadávání zakázek.

Hlavní výhodou služby Tungsten Network Workflow je fakt, že jde o nekonvenční řešení, které lze uzpůsobit na míru klientovým požadavkům, na rozdíl od řešení, které je nutné vytvořit na míru úplně od začátku. Díky tomu se o několik týdnů zkrátí doba nutná na implementaci řešení, a také to znamená, že ho lze snadno začlenit do externího softwaru, jako je SAP, v reálném čase. Automatické párování objednávek a pokročilá schopnost zpracování výjimek slouží ke zlepšování přesnosti dat, což může často vést ke zlepšení vztahu mezi odběratelem a dodavatelem.

Výhody pro dodavatele

Elektronická fakturace nabízí mnoho výhod:

 • Zcela eliminuje zpracování papírové dokumentace, tisku, obálek a pošty
 • Faktury jsou doručovány přímo do systémů odběratelů
 • Rychlejší zpracování a schvalování faktur umožňuje rychlejší platby
 • Nehrozí ztráta faktur
 • Lepší tvorba hlášení a přehlednost
 • Lepší vztahy se zákazníky

Uživatelé služby Tungsten Network mohou využívat výhod plynoucích z rad týkajících se osvědčených postupů a našich zkušeností:

 • Poskytovatel jediné skutečné globální sítě
 • Nejlepší správa účtů ve své třídě – zaručuje úspěch od implementace po celou dobu životnosti programu
 • Implementace a mapování na míru zajišťuje, že stávající systémy odběratelů i dodavatelů lze integrovat se službou Tungsten Network
 • Síť Tungsten Network poskytuje plně spravované služby a nevyžaduje instalaci žádného dodatečného hardwaru ani softwaru

Kontaktujte nás a zjistěte více o výhodách služeb elektronické fakturace Tungsten Network pro podnikání.

Elektronická fakturace prostřednictvím služby Tungsten Network zjednodušuje komplexní fakturační proces. Umožňuje dodavatelům rychle a snadno odesílat údaje z faktur prostřednictvím jejich stávajících systémů a datových formátů. Odběratel přijímá údaje přímo do svého fakturačního systému, což eliminuje nutnost provádět ruční vstupy. Jelikož služba Tungsten Network může nastavovat pravidla podniku, například povinnost zadávat číslo objednávky, neztrácíte žádný čas dohledáváním chybějících informací.

Fakturu tak lze zpracovat rychleji a dodavateli lze také rychleji odeslat platbu. Tento efekt zlepšuje obchodní vztahy a umožňuje společnostem spravovat toky svých financí a také umožňuje vyjednávání o platbách předem.

Zákazníci řídící se radami ohledně osvědčených postupů dosáhli:

 • Registrace 50% dodavatelů z cílové databáze dodavatelů během šesti měsíců
 • Návratnosti investic během šesti měsíců (typicky trvá jeden rok)
 • Snížení nákladů typicky o 60%

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme zjednodušit své procesy.

Tým pro řešení závazků může využívat výhod plynoucích z rychlého a garantovaného doručení faktur

 • Zákazníci mohou rychleji zpracovávat faktury za účelem platby
 • Nedochází ke ztrátám času sháněním „ztracených“ faktur
 • Stav faktur je možné sledovat prostřednictvím portálu služby Tungsten Network. Ověřování faktur zajišťuje, že všechna požadovaná data jsou zadána hned na první pokus
 • V archivu lze získat přístup k odeslaným fakturám za účelem vytváření hlášení a auditů

„Pokud hodnotíme elektronické odesílání faktur na nejnižší úrovni, náklady jsou nižší než v případě odesílání faktur poštou – další výhody jsou však zásadnější. Naše faktury jsou doručovány rychle a s garancí a také registrace urgencí je rychlejší, díky čemuž jsou nám platby v důsledku doručovány bez zbytečného prodlení.“ Finanční kontrolor ve společnosti Poulten & Graf

Služba elektronické fakturace společnosti Tungsten Network nahrazuje papírovou dokumentaci, a výhody pro životní prostředí jsou tak okamžité.

Kromě omezení množství papíru nedochází ani k plýtvání energie distribucí, skladováním a likvidací papírových faktur. Vezmeme-li v potaz množství faktur odeslaných jen v samotné Evropě, odhaduje se, že v případě jejich elektronické výměny by se ušetřilo 762 383 tun papíru (téměř 13 milionů stromů). Také by se ušetřil dostatek paliva pro zásobování 381 000 domácností energií po jeden rok a více než 1,8 milionu kubických metrů skládek.

Máte-li k dispozici službu Early Payment, dodavatelé již nemusejí čekat, až jim vaši klienti zaplatí za již dodané zboží nebo služby. Máte přístup k penězům, které jsou vám již dluženy, avšak můžete k nim mít přístup, kdykoli si svobodně vyberete, což znamená mnohem větší kontrolu vašeho finančního toku. Obchodních využití dobře načasovaných finančních injekcí je mnoho, ať už jde o schopnost splnit zvláště velkou objednávku nebo provést své vlastní blížící se platby. 

Služba Global Payments znamená, že se dodavatelé mohou vyhnout směnečným poplatkům, které mohou mít velký dopad na vaše celkové hospodářské výsledky, a ušetřit až 90 % na bankovních převodech. Payoneer je také vysoce bezpečná metoda příjmu platby jako takové – využívají ji globální giganti, jako je Amazon a Airbnb.

Dodržování předpisů

Ano, služba Tungsten Network je globální a svým uživatelům umožňuje celosvětovou výměnu faktur. Služba Tungsten Network vyhovuje místním daňovým předpisům, čímž vám ulevuje od zátěže spojené s dodržováním předpisů. Díky spolupráci se sítí PwC jsme schopni zajistit splnění předpisů souvisejících s financemi a fakturací, které platí napříč Evropou, Severní Amerikou a oblastí Asie a Pacifiku.

Pokud chcete podrobněji probrat naše globální možnosti dodržování předpisů, kontaktujte nás.

Ano, služba elektronické faktury společnosti Tungsten Network vyhovuje místním předpisům v oblasti DPH a daní. Splnění předpisů souvisejících s financemi a elektronickou fakturací jsme schopni zajistit díky spolupráci se sítí PwC.

Odběratelé a dodavatelé používající službu Tungsten Network obdrží digitálně podepsaný snímek faktury v souboru PDF. Tento snímek faktury vyhovuje daňovým zákonům. Odběratel ho může použít pro potřeby pracovního postupu a auditu.

Uživatelé služby Tungsten Network mohou uložit digitálně podepsaný soubor PDF do svého vlastního elektronického archivu nebo k němu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přistupovat v archivu faktur služby Tungsten Network.

Pokud chcete podrobněji probrat naše globální možnosti dodržování předpisů, kontaktujte nás.

P2P je zkratka slov Purchase-to-Pay (nebo Procure-to-Pay). Sleduje celý proces od nákupu zboží odběratelem až do obdržení platby dodavatelem.

Tento proces pomáhají zjednodušit mnohá řešení, včetně nástrojů pro online nákup, doručení objednávky a elektronickou fakturaci a řešení pro pracovní postupy a elektronické platby.

Společnost Tungsten Network uzavřela partnerství s mnoha předními organizacemi, aby mohla svým klientům poskytnout nejlepší řešení ve své třídě, která splní všechny jejich potřeby.

EIPP je zkratka slov Electronic Invoice Presentment and Payment, neboli Elektronické předkládání a platby faktur. Zjednodušeně řečeno se jedná o proces, v jehož rámci si dodavatelé a odběratelé vyměňují a spravují fakturaci pomocí řešení, jako je služba Tungsten Network.

Pojem EIPP lze popsat také jinými slovními spojeními, jako je elektronická fakturace nebo e-fakturace. Z těchto slovních spojení obvykle vyplývá, že hlavním iniciátorem služby je odběratel, přičemž faktury od mnoha svých dodavatelů přijímá za pomoci stejného procesu.

Řešení EIPP umožňují elektronickou výměnu finanční dokumentace mezi dodavateli a odběrateli (nejen faktur, ale také objednávek, avíz o provedené platbě atd.) a rychlé a bezpečné zpracování těchto dokumentů online. Výhody používání systému EIPP, jako je například služba Tungsten Network pro pohledávky a závazky, zahrnují eliminaci ručního zpracování, zlepšení přehlednosti finančních toků, schopnost platit včas a přístup k bezpečnému archivu.

EBPP je zkratka slov Electronic Bill Presentment and Payment, neboli Elektronické předkládání a platby účtů. Zjednodušeně řečeno se jedná o integrovaný převod účtů (faktur) za účelem předkládání a splnění podmínek platebního procesu.

Pojem EBPP lze popsat také jinými slovními spojeními, jako je elektronické účtování nebo e-účtování. Z těchto slovních spojení obvykle vyplývá, že hlavním iniciátorem služby je odběratel. Faktury mnoha svým zákazníkům (odběratelům) přitom odesílá za pomoci stejného procesu.

Řešení EBPP umožňují elektronickou výměnu údajů z faktur mezi dodavateli a odběrateli, aby mohly být následně předloženy a zpracovány za účelem platby. Výhody používání systému EBPP, jako je například služba Tungsten Network pro pohledávky a závazky, zahrnují eliminaci ručního zpracování, zlepšení přehlednosti finančních toků, schopnost platit včas a přístup k bezpečnému archivu.

Pokud používáte službu elektronické fakturace společnosti Tungsten Network, nemusíte tisknout ani skladovat papírové kopie svých faktur. Služba Tungsten Network jednak odesílá údaje z faktury do účetního systému odběratele a jednak odesílá také digitálně podepsaný soubor PDF, který lze používat pro účely pracovních postupů a daňových auditů. Tato faktura vyhovuje daňovým zákonům.

Služba Tungsten Network ukládá každou fakturu odeslanou prostřednictvím sítě elektronické fakturace do archivu faktur. Všichni uživatelé sítě mají k tomuto archivu přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím portálu služby Tungsten Network.

Ne. Ne pokud používáte službu Tungsten Network, která nevyžaduje investice do dalšího softwaru nebo hardwaru. Týmy pro implementaci a mapování za vás navíc spravují integraci. Spolupracují s vámi a stávajícími účetními systémy a datovými soubory vašich dodavatelů nebo zákazníků a zajišťují hladký přechod.

Díky službě elektronické fakturace Tungsten Network mohou elektronické faktury odesílat i malí dodavatelé. Dodavatelé, kteří nepoužívají fakturační systém nebo neodesílají dostatek faktur, aby si museli pořizovat integrované řešení, mohou používat řešení s webovými formuláři. Toto řešení je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím portálu služby Tungsten Network a dodavatelům stačí se jednoduše přihlásit ke svému účtu a vytvořit elektronickou fakturu online. Údaje se zákazníkům odešlou prostřednictvím služby Tungsten Network, přičemž procházejí stejnými kontrolami jako v případě integrovaného řešení.

Zákazníci používající řešení s webovými formuláři mohou stále využívat výhod tvorby hlášení, podpory a přístupu k archivu faktur prostřednictvím zabezpečeného online portálu.

„Jsme malá firma, a tak je pro nás klíčové, abychom dostávali platby co nejdříve. Služba Tungsten Network tomuto požadavku vyhovuje, jelikož nás informuje o tom, že naše faktury byly úspěšně doručeny a náš zákazník je zpracovává. Online odesílání faktur prostřednictvím služby Tungsten Network je jednoduché a bezpečné a co je nanejvýš důležité, tato služba nám navíc umožňuje udržovat dobré vztahy s jedním z našich předních klientů.“ Zakladatel společnosti Glenammer Engineering L

Firma PricewaterhouseCoopers radí společnosti Tungsten Network v daňové oblasti. Tungsten Network využívá služeb lokálních organizací PwC, jejichž prostřednictvím je v kontaktu s příslušnými místními daňovými úřady, abychom měli nejaktuálnější daňové informace a mohli je zabudovat do našeho produktu.


Společnost TrustWeaver digitálně podepisuje naše faktury. Společnost TrustWeaver poskytuje nástroje pro usnadnění dodržování předpisů a kontrolovatelnosti podnikové dokumentace a procesů prostřednictvím inovativních řešení založených na elektronickém podpisu.

Společnost Tungsten Network podniká ve všech zemích nepodléhajících embargu. Pokud nesplňujeme náležitosti v zemi, v níž máte dodavatele, společnost Tungsten nebude moci poskytnout legislativně platný elektronický daňový doklad digitálně podepsaný společností TrustWeaver. Místo toho vám společnost Tungsten vystaví pracovní snímek faktury, na kterém budou uvedeny všechny potřebné informace, ale který nebude legislativně platným dokumentem pro účely auditu nebo nárokování vrácení DPH.

Digitální podpis v podstatě dokládá odběrateli, že byla faktura skutečně zaslána dodavatelem uvedeným na faktuře. Digitální podpisy slouží k prokázání pravosti původu faktury, a také pravdivosti údajů v originálním dokumentu. Podpisy Tungsten Network vystavuje společnost TrustWeaver a obsahují časovou známku.


Je nutné ověřit podpisy na všech fakturách před dalším zpracováním, aby bylo možné uzavřít auditní historii. Toto však může udělat, je-li třeba, společnost Tungsten Network na základě výslovného písemného souhlasu klienta.

Služba Tungsten Network ukládá každou fakturu odeslanou prostřednictvím sítě elektronické fakturace do archivu faktur. Všichni uživatelé sítě mají k tomuto archivu přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím portálu služby Tungsten Network. Faktury se uchovávají v posloupném pořadí a vždy je lze vyhledat. Jelikož se faktury ukládají do archivu, společnost Tungsten Network může zaručit jejich platnost a ochránit je před neoprávněným přístupem. 

Začínáme

Ano, vaše členství ve službě Tungsten Network zahrnuje vícečetná propojení.

Propojit se je možné z portálu Tungsten Network. Napravo od úvodní obrazovky je vyhledávací pole, v němž vidíte „Najít moje zákazníky…“ Jednoduše vepište do pole jméno svého zákazníka a vyberte jej ze seznamu. Nebo můžete přejít na stránku Propojení se zákazníky pomocí karty (Zákazníci> Propojení se zákazníkem), nebo se jednoduše přihlaste na portál a poté vložte do adresního řádku tento odkaz: https://portal.tungsten-network.com/Forms/Registration/AddCustomer 

Dodavatelé webových formulářů, kteří si chtějí koupit transakce Tungsten Network, nemohou při platbě použít bankovní převod a musejí platit debetní nebo kreditní kartou.

Integrovaní dodavatelé mohou účtovat prostřednictvím BACS. Jednoduše přejděte na kartu Moje společnost > Údaje o společnosti > Váš účet Tungsten a klikněte na ZAPLATIT. Budete pak moci postupovat přes jednotlivé volby a získáte nezbytné údaje pro platbu bankovním převodem.

Dodavatelé webových formulářů si mohou zakoupit nové transakce prostřednictvím portálu Tungsten Network. Stránku „Zakoupit transakce Tungsten Network“ naleznete v nabídce „Fakturace“ (stejná nabídka, v níž je uvedena stránka „Vytvořit fakturu“).

Ano. Ať už nakupujete transakce Tungsten Network, nebo účtujete, můžete u společnosti Tungsten použít kartu American Express. Při platbě stačí vybrat „Amex“ jako „Typ karty“ a pokračovat běžným způsobem.

Soubor bude odeslán vašim fakturačním kontaktům měsíc před splatností vašeho účtu. Najdete jej také na portále Tungsten Network, kde stačí přejít na kartu Moje společnost > Údaje o společnosti > Váš účet Tungsten. 

Po přihlášení na portál Tungsten Network zvolte z nabídky v záhlaví možnost „Moje objednávky“.

Tyto informace najdete na stránce „Stav objednávky“ v nabídce „Fakturace“ (stejná nabídka, v níž je uvedena stránka „Vytvořit fakturu“).

Ne. V tomto případě je třeba vystavit samostatný dobropis (prostřednictvím stránky „Vytvořit fakturu“), která reflektuje chybnou fakturu, čímž tuto fakturu fakticky zrušíte. Poté je třeba, abyste vystavili fakturu novou, s opravenými fakturačními údaji.

Ano, ale nedoporučujeme to, protože tím smažete také datový balík odběratele a vzniknou zmatky. Nejpraktičtější je vystavit dobropis (prostřednictvím stránky „Vytvořit fakturu“), který reflektuje chybnou fakturu, čímž tuto fakturu fakticky zrušíte.

Znovu aktivovat můžete pouze faktury, které jsou ve stavu „Zamítnuta“. Stačí přejít na stránku „Stav faktury“ v nabídce „Fakturace“ (stejná nabídka, v níž je uvedena stránka „Vytvořit fakturu“). Vyberte ze seznamu zamítnutou fakturu nebo dobropis a klikněte na ikonu „Zobrazit podrobnosti“. Vyberte „ZNOVU AKTIVOVAT FAKTURU“.

Po reaktivaci faktury nebo dobropisu se objeví zelené pole, které vás informuje o tom, že faktura byla reaktivována – pole bude obsahovat odkaz, prostřednictvím něhož můžete přejít do nového umístění faktury.


Máte také možnost fakturu vyhledat a upravovat v seznamu „Uložené faktury“ na stránce „Vytvořit fakturu“.

Bude třeba kontaktovat vašeho odběratele, pokud chcete úhradu urychlit, ale stav faktury si můžete zobrazit, když přejdete na stránku „Stav faktury“ v nabídce „Fakturace“ (stejná nabídka, v níž je uvedena stránka „Vytvořit fakturu“).

Klikněte na název své společnosti v levém horním rohu portálu Tungsten Network a své číslo AAA najdete uvedené v dolní části stránky s údaji o společnosti. Můžete také kliknout na kartu „Nápověda a podpora“ v pravém horním rohu a své číslo AAA najdete nalevo na stránce v poli „Užitečné informace“.

Zprávy o fakturách si můžete vytvořit a stáhnout pomocí možností uvedených v části „Hlášení“ v nabídce v záhlaví. Možnosti hlášení pro odeslané a přijaté faktury se pro dodavatele a odběratele liší. Zde máte možnost vytvářet hlášení na míru.

Když si zakoupíte transakce Tungsten Network pro účet webových formulářů, bude na e-mailovou adresu použitou k přihlášení k tomuto účtu zaslán potvrzovací e-mail o zakoupených transakcích. Obdržíte potvrzovací zprávu obsahující referenční kód transakce.


Máte také možnost podívat se na historii transakcí, pokud přejdete na stránku „Zakoupit transakce Tungsten Network“, kde ji naleznete v nabídce „Fakturace“ (stejná nabídka, v níž je uvedena stránka „Vytvořit fakturu“). Historie vašich nákupních transakcí je uvedena na stránce v poli napravo.

Umístěte kurzor na kartu „Nápověda a podpora“ v pravém horním rohu a rozbalí se nabídka – zvolte možnost „Zobrazit jednací čísla“. V seznamu se objeví vaše aktivní požadavky. Na požadavky se můžete podívat a reagovat pomocí ikony „Zobrazit“.

Ano. Přejděte na kartu „Můj účet“ > „Uživatelé“ > „Zobrazit své uživatele a jejich práva“. Odtud máte možnost přidávat nové uživatele, definovat funkce jejich účtu a podle potřeby převádět správcovská práva.