Přejít k hlavnímu obsahu

Postup propojení se zákazníky


Verzi tohoto videa plně přístupnou přes klávesnici zobrazíte v prohlížeči Chrome, na jakémkoli zařízení se systémem Android nebo iOS, v prohlížeči Firefox s nainstalovaným doplňkem ALL HTML5 pro YouTube nebo deaktivací aplikace Flash v prohlížeči Internet Explorer.

Stáhnout PDF: Postup propojení se zákazníky

Popis videa: Postup propojení se zákazníky

Vítejte. Toto video jsme vytvořili, abychom vám ukázali, jak snadné je propojit se se zákazníky prostřednictvím portálu systému Tungsten Network. Služba Propojení se zákazníky je jednoduchým procesem, který vám dává možnost propojit se se zákazníky přijímajícími elektronické faktury a dobropisy prostřednictvím systému Tungsten Network. Služba Propojení se zákazníky vám také umožňuje sledovat stav faktur a dobropisů.​

Před propojením se zákazníkem a zasláním své první elektronické faktury nebo dobropisu si všimněte, že je váš účet již propojený s testovacím zákazníkem. Propojení s testovacím odběratelem společnosti Tungsten vám umožní prozkoumat funkce elektronické fakturace, zatímco budete čekat na potvrzení obchodních vztahů od skutečného zákazníka. Doporučujeme, abyste se s procesem odesílání faktur obeznámili. Chcete-li podrobné instrukce o odesílání faktur a dobropisů prostřednictvím systému Tungsten Network, přejděte na stránku Pomoc a podpora a podívejte se na naše výuková videa.​

Na domovské stránce nejprve klikněte na možnost „Propojit dnes“. Nebo také můžete kliknout na možnost „Propojit se zákazníkem“ v nabídce „Zákazníci“ na liště hlavní nabídky. ​

Pro zahájení hledání zadejte do vyhledávacího pole oficiální obchodní název zákazníka. Pokud celý název právního subjektu neznáte, zadejte do vyhledávacího pole část oficiálního názvu.​ Z rozevírací nabídky vyberte zákazníka nebo skupinu zákazníků.​ První volba, označená „Propojit“, propojí vaši společnost s jedním právním subjektem přijímajícím elektronické faktury a dobropisy přes systém Tungsten Network.​ Druhá volba, označená „Zobrazit skupinu“, propojí vaši společnost s více právními subjekty přijímajícími elektronické faktury a dobropisy přes systém Tungsten Network. ​Prozkoumejme první možnost, která vaší společnosti umožní propojit se s jedním právním subjektem.​

Než se se zákazníkem propojíte, může po vás být vyžadováno, abyste splnili proces výzvy. Tento proces bude vyžadovat zadání základních údajů z dříve odeslaných faktur. Jakmile bude proces výzvy dokončený, systém Tungsten Network se zákazníkem vytvoří vztah.​ Ne všichni zákazníci poskytnou společnosti Tungsten Network fakturační údaje předem. V těchto případech nebude proces výzvy v procesu propojení zahrnutý. Společnost Tungsten Network vám však s dokončením propojení pomůže tím, že kontaktuje vašeho zákazníka, aby potvrdil údaje uvedené na vašem účtu.​ Kliknutím na možnost „Propojit“ zahájíte proces propojení s jedním zákaznickým subjektem.​

V tomto prvním scénáři není proces výzvy zahrnutý. Společnost Tungsten Network vám s dokončením propojení pomůže tím, že kontaktuje vašeho zákazníka. Během této doby budou všechny aktualizace dostupné přes náš nástroj žádostí o podporu.​ Najděte si chvíli a uložte si číslo žádosti o podporu.​ Jakmile bude propojení dokončené, obdržíte e-mail s potvrzením, že vaše žádost o podporu byla vyřešena. Podrobnosti žádosti o podporu zobrazíte kliknutím na možnost „Zobrazit vše“ v poli „K vaší pozornosti“ na domácí obrazovce.​

V tomto druhém scénáři je proces výzvy zahrnutý. Společnost Tungsten Network použije data z dříve odeslaných faktur k ověření vašeho vztahu se zákazníkem. Nejprve zadejte číslo a datum faktury a fakturovanou částku. Poté klikněte na „Pokračovat“. Jakmile dokončíte krok 1 procesu, systém zobrazí číslo faktury. V kroku 2 musíte pro zobrazené číslo faktury zadat datum a částku. 3. krok v procesu potvrdí, že vaše propojení bylo dokončeno.​ Jakmile bude propojení dokončeno, budou údaje o stavu faktury k dispozici na domácí obrazovce pod možností „Kde je moje faktura?“. Vyčkejte 1-2 hodiny, než se všechny údaje o stavu faktur načtou do vašeho účtu.​

Nyní se podívejme na proces propojení s více zákaznickými subjekty. Jakmile se váš zákazník nebo zákaznická skupina nachází ve vyhledávacím poli, klikněte na možnost „Zobrazit skupinu“ pro výběr dalších zákaznických subjektů, které by měly být propojené pomocí systému Tungsten Network s vaším účtem.​ Zaškrtněte políčko u každého zákaznického subjektu, se kterým se chcete prostřednictvím systému Tungsten Network propojit. Až zaškrtnete všechna požadovaná políčka, kliknutím na „Propojit“ zahájíte proces propojování s více zákaznickými subjekty.​ Propojování s více zákazníky probíhá stejně jako propojování s jedním zákaznickým subjektem. Po výběru zákazníků ze seznamu můžete obdržet žádost o splnění procesu výzvy, pokud má společnost Tungsten Network k dispozici předchozí fakturační údaje.​ V ojedinělých případech nebude proces výzvy v procesu propojení zahrnutý. V těchto případech vám společnost Tungsten Network s dokončením propojení pomůže tím, že kontaktuje vašeho zákazníka. Nezapomeňte si uložit číslo žádosti o podporu a kontrolovat na domácí obrazovce aktualizace.​ Pokud nemůžete dokončit proces výzvy kvůli chybějícím nebo chybným informacím, klikněte na možnost „Propojit“ umístěnou na spodní straně obrazovky.Společnost Tungsten Network vám s dokončením propojení pomůže tím, že kontaktuje vašeho zákazníka.​

Jak vidíte, propojit se se zákazníkem pomocí řešení Propojení se zákazníky systému Tungsten Network je velice jednoduché.​ Jakmile jste se zákazníkem propojeni, můžete potvrdit propojení se všemi zákazníky kliknutím na možnost „Zákazníci“ v liště hlavní nabídky. Dále klikněte na možnost „Vztahy se zákazníky“.​

Další informace a videa najdete v části „Nápověda a podpora“ ​