Ga direct naar de inhoud

Een factuur of kredietnota aanmaken


Voor een volledig toetsenbord-toegankelijk alternatief bekijkt u de video in Chrome op een Android- of iOS-apparaat, in FireFox met de add-in YouTube ALL HTML5 geïnstalleerd of schakelt u Flash uit in Internet Explorer.

Pdf downloaden: Een factuur of kredietnota aanmaken

Video script: Een factuur of kredietnota aanmaken

Hallo, deze video is gemaakt om te laten zien hoe gemakkelijk het is om via het Tungsten Network-portaal facturen of kredietnota's in te dienen. ​

Klik op de startpagina op "Factuur aanmaken". U kunt ook in de hoofdmenubalk klikken op de optie "Factureren". Klik vervolgens op "Factuur aanmaken".​

Selecteer eerst uw klant door te klikken op de 'blauwe cirkel' onder het klantgedeelte. Zodra uw klant is geselecteerd, kiest u in het keuzemenu of u een factuur of kredietnota wilt indienen. Klik op "Aanmaken" nadat u het unieke factuur- of kredietnotanummer heeft ingevoerd.​

Voer uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in het gedeelte "Uw gegevens" in. Voer de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres in voor uw klantcontact in het gedeelte "U stuurt een factuur naar". ​

Tungsten Network biedt u ook de mogelijkheid om contactgegevens op te slaan. Als u contactgegevens ter referentie voor toekomstige indieningen wilt opslaan, klikt u op de 'blauwe cirkel' naast de gedeelten "Uw gegevens" en "U stuurt een factuur naar". ​

Indien u producten gaat verzenden, dient u de adressen voor "Verzenden van/naar" in te voeren. Indien het adres van de velden "Factuur van" en "Verzenden van" hetzelfde is of wanneer u geen producten gaat verzenden, vinkt u het selectievakje "Verzenden van" niet aan. Tungsten Network biedt u ook de mogelijkheid om verzendadressen op te slaan. Als u een verzendadres voor volgende verzendingen wilt opslaan, klikt u op de 'blauwe cirkel' naast het gedeelte "Verzenden naar" dat u wilt bijwerken.​

Wanneer u een factuur of kredietnota aanmaakt, dient u ervoor te zorgen dat het documenttype correct is. Indien u het documenttype wilt bijwerken, selecteert u "Factuur" of "Kredietnota" in het keuzemenu. Zorg ervoor dat de factuurdatum, uiterste betaaldatum en leverdatum via de kalender zijn geselecteerd. Zo gebruikt u altijd het juiste datumformaat op uw ingediende factuur en kredietnota. ​

Uw valuta is vooraf geselecteerd op basis van de landgegevens in het gedeelte "Uw gegevens". Indien u de valuta wilt wijzigen, dient u de wisselkoers onderaan de pagina in te voeren. Indien het land in het gedeelte "Factuur van" ongeldig is, klikt u op "Mijn account" bovenaan de pagina om het "Factuur van"-adres van uw bedrijf bij te werken.​

Voor veel klanten die facturen ontvangen van Tungsten Network is slechts één PO-nummer per factuur of kredietnota vereist. Het is verstandig om rekening te houden met de eisen van uw klant, omdat u mogelijk speciale toestemming heeft om op een factuur of kredietnota meerdere PO-nummers te vermelden. Indien uw klant geen PO-nummer vereist, kunt u het veld voor PO-nummers overslaan.​

Klik op "Toevoegen" als u een artikelregel wilt invoeren. Selecteer het type artikelregel in het keuzemenu. In uw eerste artikelregel dient u "Goed" of "Service" te selecteren. Nadat u dit heeft gedaan, kunt u overige artikelregels toevoegen, zoals Speciale artikelregels. Voer de beschrijving van de artikelregel in en eventueel het code- of onderdeelnummer. Het systeem vraagt vervolgens om een meeteenheid, aantal en eenheidsprijs. ​

Indien u op uw factuur of kredietnota een belastingreferentie heeft vermeld, selecteert u het btw-type in het keuzemenu. Niet alle gebruikers kunnen het btw-type in het regelgedeelte invoeren, omdat dit voor bepaalde regio's in het overzichtsgedeelte moet worden vermeld. ​

Selecteer "Kortingen, opmerkingen en referentienummers" als u aanvullende informatie en/of een periode aan uw artikelregel wilt toevoegen. Zodra alle gegevens zijn ingevuld, klikt u op "Artikelregel opslaan".​

Het is belangrijk om op te merken dat u aanvullende artikelregels kunt toevoegen of verder kunt gaan met het aanmaken van uw factuur of kredietnota, omdat in het systeem meerdere artikelregels per factuur of kredietnota zijn toegestaan.​

Wanneer u een kredietnota indient, dient u het originele factuurnummer, de originele factuurdatum en de reden van uw kredietnota te vermelden. Voer in de artikelregel geen negatieve waarden in voor de velden "Aantal" of "Eenheidsprijs". In dit systeem kunnen geen negatieve waarden worden ingevoerd. Wanneer de artikelregel is opgeslagen, wordt het document verder behandeld als een kredietnota. Het brutobedrag bedraagt een positieve waarde.​

Indien u een bijlage wilt toevoegen, dient u deze te uploaden alvorens de factuur of kredietnota in te dienen. De bijlage-optie is bedoeld voor ondersteunende documentatie die vereist is voor de goedkeuring van uw factuur of kredietnota. Voeg geen aanvullende kopie van een factuur toe als bijlage. ​

Indien u een vervroegde betaling aanvraagt, klikt u op "Voer een korting voor vervroegde betaling in" om de voorwaarden voor vervroegde betaling in te voeren. ​

Als u uw betaalgegevens wilt wijzigen, kunt u dat hier doen. Voordat u uw factuur indient, dient u op "Afdrukvoorbeeld" te klikken om te controleren of alle gegevens accuraat zijn. Klik vervolgens op "Verzenden" om uw factuur of kredietnota in te dienen. Uw factuur of kredietnota is succesvol ingediend.​

Tungsten Network biedt u de mogelijkheid om de voortgang van uw factuur te volgen nadat deze is ingediend. Als u de status van uw factuur wilt bekijken, gaat u naar "Factureren" in het hoofdmenu en selecteert u "Factuurstatus". Zodra u uw factuur of kredietnota indient, moet deze worden goedgekeurd om ervoor te zorgen dat deze juridisch in orde is en dat de ingevoerde velden aan alle vereisten van uw klant voldoen. Tot die tijd heeft uw factuur de status "Verzonden". Zodra de goedkeuringscontrole is voltooid, ontvangt u via e-mail een bevestiging of de factuur is goedgekeurd of mislukt. Indien de factuur is mislukt, wordt deze niet naar de klant verzonden. Het is uw verantwoordelijkheid om eventuele fouten te corrigeren en de factuur opnieuw in te dienen. Indien de factuur of kredietnota is goedgekeurd, zal Tungsten Network deze binnen 24 uur naar uw klant verzenden en de status van de factuur overeenkomstig aanpassen. ​

Het indienen van facturen en kredietnota's via Tungsten Network is zeer eenvoudig. Als u hulp nodig heeft bij het gebruik van het Tungsten Network-portaal of technische problemen ondervindt, adviseren wij u de pagina "Help en support" te gebruiken.​

Ga voor meer informatie en meer video's naar het gedeelte "Help en support"​