Ga direct naar de inhoud

De instellingen van uw bedrijf en die van uw gebruikers beheren


Voor een volledig toetsenbord-toegankelijk alternatief bekijkt u de video in Chrome op een Android- of iOS-apparaat, in FireFox met de add-in YouTube ALL HTML5 geïnstalleerd of schakelt u Flash uit in Internet Explorer.

Pdf downloaden: De instellingen van uw bedrijf en die van uw gebruikers beheren

Video script: De instellingen van uw bedrijf en die van uw gebruikers beheren

Welkom op de Tungsten Network portaal. In deze video laat ik u zien hoe u uw bedrijfs- en gebruikersinstellingen beheert.​ Om toegang te krijgen tot dit gebied, klikt u op de link “Mijn account” bovenaan de pagina.​

De pagina heeft twee secties: “Mijn profiel”, waar u uw gegevens kunt beheren, en “Mijn bedrijf”, waar u de instellingen voor uw organisatie aan kunt passen. Enkel gebruikers die hiervoor toestemming hebben kunnen deze informatie bewerken, en in deze video zal ik ook laten zien hoe u de toegangsrechten kunt beheren. Laten we allereerst eens kijken naar de sectie “Mijn profiel”. ​

Op de pagina “Gebruikersgegevens” kunt u uw informatie bijwerken. ​De pagina spreekt voor zich, maar let vooral op de volgende twee functies: met de navigatie-items aan de linkerkant kunt u gemakkelijk door de pagina's van “Mijn account” bladeren. Menu-onderdelen waar u geen toegangsrechten voor hebt zijn grijs gekleurd. Daarnaast ziet u het groene hulppictogram. Dit treft u overal op de website aan, en het biedt u specifieke hulp over het veld waar u zich bevindt. Het is bijvoorbeeld belangrijk om op te merken dat als u uw e-mailadres verandert, dit ook uw inlog-ID verandert. ​

Laten we nu eens kijken naar de sectie “Bedrijfsgegevens”. Er zijn drie gebieden waar ik graag op wil focussen. U kunt de veiligheidsinstellingen van uw bedrijf beheren zodat wordt voldaan aan uw veiligheidsbeleid. ​Zo kunt u aangeven of uw gebruikers al dan niet een geheim wachtwoord in moeten stellen en de complexiteit van hun wachtwoorden moeten vergroten. Als u deze instellingen verandert, worden de gebruikers, de eerstvolgende keer dat ze inloggen, gedwongen hun inloggegevens bij te werken.​

Een ander gebied dat ik graag wil bespreken is gebruikersbeheer. Vanaf deze pagina kunt u gebruikers toevoegen, bewerken en hun toegangsrechten bepalen.​ Laten we de gegevens van een gebruiker bewerken door op het potloodpictogram te klikken. U zult dit scherm herkennen van de sectie “Mijn account”. Met het tabblad “Toegangsrechten” kunt u beheren welke gebieden van de portal toegankelijk zijn voor uw gebruikers.​ U ziet bijvoorbeeld welke gebieden niet toegankelijk zijn voor deze gebruiker doordat ze niet zijn aangevinkt. Laten we er eens voor zorgen dat Adam het bedrijfslogo niet meer kan updaten. Wanneer u de veranderingen opslaat, zal de portal u vertellen dat deze zijn bijgewerkt. ​

Vanuit “Mijn bedrijf” kunt u ook factuurinformatie beheren. De opties die hier beschikbaar zijn, hangen af van welk soort leverancier u bent. Een gebied waar alle leveranciers toegang tot hebben is “Statische gegevens” dit is informatie die Tungsten Network automatisch onderaan elke factuur toevoegt die wij voor u aanmaken.​

In deze video hebben we een aantal belangrijke secties besproken binnen “Mijn account”. U kunt deze video zo vaak afspelen als u wilt, om vertrouwd te raken met de secties Bedrijf beheren en Gebruikersinstellingen van de Tungsten Network portaal. ​

Ga voor meer informatie en meer video's naar het gedeelte "Help en support"​