Przejdź do treści głównej

Nasz wkład w ekologię

Korzystając z rozwiązań Tungsten Network w zakresie e-fakturowania firmy:

  • Zapobiegły wyprodukowaniu faktur papierowych z 36 139 drzew
  • Oszczędziły energię elektryczną, która wystarczyłaby przeciętnemu gospodarstwu domowemu na 1 063 lat
  • Oszczędziły ilość paliwa, która wystarczyłaby przeciętnemu samochodowi na przejechanie 4 310 668 km
  • Wyeliminowały potrzebę utworzenia składowiska odpadów o powierzchni 5 208 metrów kwadratowych
  • Zredukowały ilość zanieczyszczeń w powietrzu o 57 855 kg

Dowiedz się, w jaki sposób możesz pozytywnie wpłynąć na środowisko, dzięki e-fakturowaniu.

Liczba faktur otrzymywanych rocznie: