Przejdź do treści głównej

BPO (outsourcing procesów biznesowych)

Firma Infosys BPM dostarcza na całym świecie transformacyjne i kompleksowe usługi, które obejmują szerokie spektrum procesu zobowiązań finansowych i nie tylko. Infosys BPM udało się uzyskać doskonałe wyniki wśród klientów, zmniejszając koszty operacyjne oraz pomagając we wdrożeniu najlepszych struktur i wydajnych systemów kontroli. Firma standaryzuje procesy zobowiązań, w dużym stopniu automatyzując je przy użyciu technologii takich jak system e-fakturowania Tungsten Network.

Infosys BPM od 2012 roku jest strategicznym partnerem sprzedażowym systemu e-fakturowania Tungsten Network. System ten stanowi integralną część usługi Infosys Bpaas KREATE.


Genpact kieruje się podejściem Lean DigitalSM, które wykorzystuje metody myślenia projektowego, zasady pozwalające przeprojektować cały proces, a także zaawansowane technologie cyfrowe, takie jak system e-fakturowania Tungsten Network, wsparte przez znajomość branży. Efektywne procesy rozliczania zobowiązań, które optymalizują kapitał obrotowy, podtrzymują inicjatywy oszczędnościowe i umożliwiają zarządzanie długoterminową współpracą z dostawcami, mogą pomóc organizacjom w zmaksymalizowaniu zysków i uzyskaniu doskonałych wyników w gwałtownie zmieniającej się gospodarce.

Genpact od 2009 roku jest strategicznym partnerem sprzedażowym systemu e-fakturowania Tungsten Network.


Usługi finansowo-księgowe firmy Tech Mahindra umożliwiają klientom korzystanie ze strategicznego narzędzia do outsourcingu, by rozwinąć silną podstawę finansową. Szeroki zakres usług Tech Mahindra obejmuje cały łańcuch procesu, od księgowości po analizę finansową. Sprawdzone procesy firmy Tech Mahindra uproszczą dostarczanie systemów finansowych, ulepszając aktualny wzorzec. Tech Mahindra skupia się głównie na wskaźnikach biznesowych klientów, co skłania klientów do ponownego przemyślenia swoich zapytań ofertowych RFX.

Tech Mahindra BPS od 2017 roku jest partnerem biznesowym Tungsten Network.


Tata Consulting Services (TCS) umożliwia firmom zminimalizowanie fizycznych punktów styczności z klientem w trakcie procesów biznesowych, a co za tym idzie, skraca się czas najważniejszych operacji finansowo-księgowych. Automatyzacja pozwala zwiększyć kapitał obrotowy i podnieść efektywność operacyjną. TCS daje przedsiębiorstwom możliwość uproszczenia i ustandaryzowania procesu pracy w celu lepszego uzasadniania bilansów, co prowadzi do efektywnego i transparentnego modelu zarządzania.

Tata Consulting Services od 2014 roku jest partnerem biznesowym Tungsten Network.


Od zaopatrzenia strategicznego poprzez zobowiązania — usługi zaopatrzeniowe IBM zapewniają wysoce spersonalizowane i bogate rozwiązania, które „uczą się” dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym. To pozwala na szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji oraz maksymalne wykorzystanie preferowanych dostawców. Globalna dźwignia finansowa IBM oraz znajomość branży pozwoli zoptymalizować wydatki.

IBM od 2007 roku jest partnerem sprzedażowym systemu e-fakturowania Tungsten Network.


Usługi firmy DXC pomagają klientom w lepszym zarządzaniu finansami poprzez poprawę współpracy z dostawcą oraz redukcję ręcznych interwencji w trakcie procesu fakturowania. DXC Technology świadczy usługi Source to Pay za pomocą globalnych centrów dostawy, zdolności językowych i doświadczeniu w dziedzinie finansów, a także współpracy z ekspertami ds. zaopatrzenia. Klienci DXC mogą polegać na automatyzacji całego procesu poprzez włączenie takich technologii jak system e-fakturowania Tungsten, które pozwolą zmniejszyć koszty.

DXC od 2006 roku jest partnerem sprzedażowym systemu e-fakturowania Tungsten Network.


 

EXL łączy doskonałe doradztwo z bezwzględną dyscypliną, by sprostać nawet najpilniejszym problemom klientów. Specjalistyczna wiedza, dane i cyfrowe technologie pozwalają organizacjom na nowo określić rynki, ponownie nawiązać kontakty z klientami, a także zrewidować budżet i modele biznesowe. EXL ma ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów związanych z operacjami, procesami i branżą, które zdobyła podczas pracy z ponad 500 firmami z całego świata.

EXL od 2006 roku jest partnerem technologicznym systemu Invoice Data Capture (IDC) Tungsten Network.


Cyfryzacja pomoże zwiększyć szybkość działania oraz uprości pracę, zapobiegnie temu, by błędy podczas składania zamówień wpływały na proces, a także zoptymalizuje przepływ środków finansowych. Niezależnie od tego, czy zarządzasz funkcjonalnością rozchodów, czy odpowiadasz za cały globalny proces Invoice-to-Pay, Conduent łączy wiedzę z zakresu innowacji, zaopatrzenia i finansów, by tworzyć elastyczne rozwiązania Invoice-to-Pay, które pozwolą zoptymalizować operacje na całym świecie i uzyskać doskonałe wyniki.

Conduent od 2006 roku jest partnerem sprzedażowym systemu e-fakturowania Tungsten Network.