Przejdź do treści głównej

Oświadczenie Tungsten Network w sprawie gotowości operacyjnej w związku z COVID-19

Szanowni klienci i partnerzy na całym świecie!

Globalna pandemia koronawirusa (COVID-19) szybko się rozprzestrzenia, dlatego cały zespół Tungsten Network życzy Państwu, Państwa współpracownikom, przyjaciołom i rodzinie bezpieczeństwa i zdrowia.

Firma Tungsten opracowała kompleksowe plany awaryjne i plany ciągłości działania, które wdrażamy i dostosowujemy do zmieniającej się sytuacji. Przede wszystkim wiąże się to z troską o naszych pracowników, klientów i partnerów.

W związku z ostatnimi postanowieniami rządów Malezji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii oraz władz federalnych, stanowych i lokalnych Stanów Zjednoczonych przechodzimy do następnego etapu planowania ciągłości działania.

Misją Tungsten jest umożliwienie bezdotykowego wystawiania faktur, w którym to procesie zobowiązujemy się Państwa wspierać w tych niepewnych czasach. Tungsten prowadzi biura na całym świecie i ułatwia zdalną pracę dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich naszych systemów. Oprócz tego przeprowadziliśmy testy w celu zapewnienia stabilności naszych systemów i infrastruktury. W związku z tym obecnie nie przewidujemy żadnych zakłóceń w ciągłości naszych usług, jakości obsługi klienta ani możliwości zapewniania wsparcia dla naszych klientów.

Firma Tungsten podejmuje obecnie następujące środki ostrożności:

  • wszystkie podróże służbowe zostały odwołane;
  • wszyscy pracownicy pracują zdalnie do końca marca;
  • zaleciliśmy, aby pracownicy ograniczyli podróże osobiste tylko do tych niezbędnych;
  • anulowaliśmy wszystkie zaplanowane wydarzenia, imprezy, spotkania i warsztaty, które miały odbyć się w biurach Tungsten Network;
  • rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są za pośrednictwem wideokonferencji, a nie osobiście;
  • przesunęliśmy spotkania inauguracyjne w naszej firmy zaplanowane na 4–5 maja 2020 r.;
  • gdy to możliwe, proponujemy przeprowadzanie wideokonferencji z klientami zamiast spotkań twarzą w twarz;
  • każdy pracownik, który miał kontakt z osobą zarażoną COVID-19, lub u którego zdiagnozowano lub podejrzewa się zarażenie COVID-10, musi pracować z domu przez co najmniej 14 dni w celu monitorowania swoich objawów przed powrotem do biura;
  • udostępniliśmy najlepsze praktyki zdrowotne dotyczące minimalizacji rozprzestrzeniania się infekcji, a także odniesienia do strony internetowej o COVID-19 centrów prewencji i kontroli chorób.

Aktywnie współpracujemy z naszymi kluczowymi partnerami, którzy obsługują nasze rozwiązania do obsługi płatności i należności, Total AP i Total AR, aby poznać ich plany ciągłości działania i upewnić się, że będą w stanie dalej świadczyć usługi.

Służymy pomocą w rozważeniu, jak zakłócenia globalnej gospodarki mogą wpłynąć na Państwa działalność, i zaplanowaniu, jak się na to przygotować. Zespół Tungsten będzie nadal dostępny we wszystkich sprawach, które chcieliby Państwo omówić.

Dziękujemy za nieustające zaufanie do Tungsten Network. Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub wątpliwości.

Mamy nadzieję, że pozostaną Państwo bezpieczni i zdrowi.

Z poważaniem

Andrew Lemonofides

CEOTungsten Network