Przejdź do treści głównej

Najczęstsze pytania

O nas

System fakturowania elektronicznego Tungsten Network powstał w 2000 r. Tungsten Network przyspiesza realizację transakcji handlowych klientów na całym świecie w ramach:

 • Tungsten Network: system elektronicznego fakturowania dla należących do sieci
 • Tungsten Network Analytics: informacje aktualizowane w czasie rzeczywistym pozwalające podejmować bardziej przemyślane decyzje o zakupach
 • Tungsten Network Early Payment: finansowanie łańcucha dostaw dla rozwijających się firm
 • Tungsten Network Workflow: automatyczne dopasowywanie zamówień, status faktur i wiele innych opcji
 • Tungsten Network Global Payments: system odbioru płatności międzynarodowych w lokalnej walucie

Tungsten Network to zarówno twórca rozwiązań technologicznych, jak i dostawca usług. Nasze usługi obejmują:


Rozwiązanie globalne: Tungsten Network umożliwia firmom z całego świata elektroniczną wymianę faktur. Nasi klienci mają dostęp do fakturowania transgranicznego, międzynarodowej rejestracji dostawców i obsługi klienta.

Wdrażanie na najwyższym poziomie: Tungsten zapewnia gotowe rozwiązania, co oznacza, że klient nie potrzebuje dodatkowego oprogramowania ani sprzętu. Nasz system wykorzystuje istniejące procedury, infrastrukturę techniczną oraz formaty danych.

Zespół Tungsten Network ds. implementacji i odwzorowania danych zajmuje się integracją systemów rachunkowości klientów i ich dostawców. Obsługujemy kilka tysięcy różnych formatów, w tym główne systemy ERP oraz rachunkowe.

Najlepszy system rejestracji dostawców: Skuteczny program elektronicznego fakturowania wymaga aktywnego udziału ze strony dostawców. Tungsten Network współpracuje z klientami, zarządzając ich kampanią rekrutacyjną w ramach przydzielonego zespołu. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, staramy się, aby jak największa liczba dostawców dołączyła do sieci. Nasz zespół jest międzynarodowy, stąd obsługa klienta odbywa się w lokalnym języku, z uwzględnieniem kultury i zwyczajów dotyczących prowadzenia działalności.

„Wiedzieliśmy, że rejestracja dostawców będzie dla nas podstawowym problemem. Bez odpowiedniego udziału dostawców trudno byłoby ocenić, na ile nasza inicjatywa e-fakturowania będzie skuteczna. Tymczasem liczba tych, którzy się zarejestrowali przerosła nasze oczekiwania”. Computacenter

Programy konsultacyjne i zarządzanie klientami: Przydzielony zespół ds. zarządzania programem odpowiada za skuteczne uruchomienie programu e-fakturowania. Następnie zespół ds. zarządzania kontem współpracuje z klientem, zapewniając, że spełniamy wytyczne, a oferowane usługi przekładają się na optymalną wydajność i mniejsze koszty.

Rozwiązanie z korzyścią dla środowiska: Eliminacja papieru z procedur prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Rozwiązania cyfrowe oznaczają większą stabilizację finansową i dbałość o środowisko.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak faktury elektroniczne zmniejszają negatywny wpływ firm na środowisko.

Nasze rozwiązania

Fakturowanie elektroniczne to wymiana danych faktur elektronicznych pomiędzy komputerami dostawcy i klientów - bez konieczności obsługi dokumentacji papierowej. Faktura elektroniczna pełni rolę dokumentacji rachunkowej, podatkowej i VAT, a także wezwania do zapłaty.

Fakturowanie elektroniczne (e-fakturowanie) w znacznym stopniu ogranicza konieczność udziału człowieka lub ręcznego przetwarzania dokumentów. Dane są pobierane z systemu rozliczeniowego dostawcy i przesyłane bezpośrednio do systemu rozliczeniowego klientów.

Tungsten Network zarządza integracją systemów rozliczeniowych z siecią Tungsten. Dostawcy przesyłają dane faktur w uzgodnionym formacie za pośrednictwem sieci. Są one następnie przekształcane, wzbogacane, weryfikowane i podpisywane elektronicznie przed wysłaniem do systemu rozliczeniowego nabywcy w preferowanym przez niego formacie. Nie ma potrzeby wdrażania żadnych dodatkowych urządzeń lub oprogramowania.

Mniejsi dostawcy, wysyłający niewielką liczbę faktur, mogą korzystać z Formularza Internetowego - wszystko, co jest potrzebne do tego to dostęp do Internetu i standardowa przeglądarka internetowa.

Prawdziwe fakturowanie elektroniczne umożliwia dostawcom wysyłanie danych ze swojego systemu rozliczeniowego do systemów nabywców. Fakturowanie elektroniczne eliminuje, związaną z tradycyjnymi fakturami, konieczność ręcznego przetwarzania dokumentów.

Skanowanie i OCR pomagają wyeliminować częściowo ręczne przetwarzanie dokumentów, ale w gruncie rzeczy komputer tworzy fakturę i drukuje ją na papierze, a następnie jest ona przetwarzana w celu ponownego wprowadzenia danych do komputera.

Ponieważ tradycyjne faktury różnią się znacznie formatem, układem i wzorem, a do tego czasami mogą być nieczytelne, system OCR może mieć trudności z rozpoznaniem i prawidłowym wprowadzaniem danych do komputera nabywcy - co prowadzi do ręcznego sprawdzania i czasami uzupełniania danych.

W przypadku zastosowania systemu e-fakturowania Tungsten dane faktur dostawców są wykorzystywane do automatycznego wprowadzania danych do systemu rozliczeniowego nabywców i wygenerowania podpisanego cyfrowo obrazu faktury w formacie PDF. Taka faktura jest zgodna z prawem podatkowym. Tungsten wysyła do nabywcy obraz faktury, co umożliwia jej lokalne przechowywanie lub użycie w przepływie pracy. Ponadto, sieć Tungsten przechowuje wszystkie obrazy faktur w archiwum systemu. Są one dostępne dla dostawcy i nabywcy za pośrednictwem portalu.

Być może niektórzy Twoi klienci lub dostawcy używają już systemu EDI do wysyłania i otrzymywania faktur. EDI udostępnia format, który jest szybki i bezpieczny, ale w znacznym stopniu uzależniony od standardów (których może nie obsługiwać dostawca), wymaga mapowania przez dostawcę (co jest trudne i kosztowne) i nie wszystkie firmy mogą z tego rozwiązania korzystać.

EDI korzysta również z połączeń w topologii „punkt-punkt” (co oznacza, że nabywca musi komunikować się osobno z każdym dostawcą). Natomiast system e-fakturowania Tungsten wykorzystuje sieć „współdzieloną” czy też „wiele-do-wielu” (na przykład nabywca łączy się z systemem Tungsten, aby pobrać faktury od wszystkich swoich dostawców).

Dzięki fakturowaniu elektronicznemu w systemie Tungsten dostawcy nie muszą kupować drogiego oprogramowania do tworzenia map danych i mogą wygenerować plik faktury z systemu rozliczeniowego, korzystając z dotychczasowego formatu danych. Po dołączeniu do sieci dostawcy mogą wystawiać faktury do wszystkich innych klientów, już działających w sieci Tungsten, bez konieczności wprowadzania dodatkowych modyfikacji względem każdego klienta - sieć przeprowadza wszystkie niezbędne konwersje danych pomiędzy dostawcami i klientami.

Nie. Gdy korzysta się z sieci Tungsten, nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowe urządzenia lub oprogramowanie. Ponadto złożone z ekspertów zespoły Tungsten zajmujące się wdrożeniem i mapowaniem danych, dbają o integrację systemów za użytkownika. Współpracują one z nim i jego dostawcami lub klientami używając dotychczasowego systemu rozliczeniowego i plików danych, tak aby zapewnić bezproblemową integrację z systemem Tungsten.

Dzięki systemowi e-fakturowania Tungsten Network, również mali dostawcy mogą wysyłać faktury elektroniczne. Dostawcy, którzy nie korzystają z systemu rozliczeniowego lub nie wysyłają faktur w ilościach, które usprawiedliwiłyby użycie zintegrowanego rozwiązania, mogą korzystać z formularza internetowego. Poprzez portal formularz ten jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu gdzie dostawcy, po zalogowaniu się, mogą wystawiać faktury online. Dane przesyłane do klientów za pośrednictwem formularza internetowego przechodzą taką samą weryfikację jak dane wysyłane używając rozwiązania zintegrowanego.

Klienci korzystający z formularza internetowego mają również dostęp do funkcji tworzenia raportów, pomocy technicznej i archiwum poprzez bezpieczny portal internetowy.

„Jesteśmy małą firmą i szybkie otrzymywanie płatności jest dla nas bardzo ważne. Tungsten Network umożliwia to, informując nas o pomyślnym dostarczeniu faktury i rozpoczęciu jej obsługi przez klientów. Wysyłanie faktur online przy użyciu Tungsten Network jest proste i bezpieczne, a co najważniejsze: zadowolony jest jeden z naszych najcenniejszych klientów.” Założyciel Glenammer Engineering Ltd.

System Tungsten oprócz e-fakturowania umożliwia również wymianę danych zleceń zakupu. Nabywcy mogą za pośrednictwem Tungsten wysyłać zlecenia zakupu do swoich dostawców. Po ich odebraniu dostawca może zaakceptować lub odrzucić zlecenie zakupu i przy użyciu funkcji „odwrócenia zlecenia” przekształcić je bezpośrednio w fakturę.

Oprócz tego nabywca może zażądać weryfikacji poprawności faktury. Gwarantuje to, że dane na fakturze będą zgodne z danymi na przesłanym przy użyciu systemu Tungsten zleceniu zakupu.

Usługę statusu faktury aktywują nabywcy dla siebie i swoich dostawców. Dostawcy uzyskują rzeczywisty podgląd stanu realizacji faktur z poziomu portalu Tungsten Network. W ten sposób mogą monitorować całą procedurę, od wystawienia faktur po realizację płatności. Funkcja umożliwia ponadto wyświetlanie szczegółów faktury lub grup faktur, a także generowanie raportów.

Tungsten Network Analytics to oprogramowanie do analizy wydatków na zaopatrzenie, które korzysta z danych ujętych na fakturach klienta. Aplikacja jest w stanie ustalić nawyki i trendy w zakresie wydatków. Klienci mogą przechodzić do wybranego poziomu informacji o dowolnych produktach. Program potrafi także dopasować podobne produkty i porównać je w zakresie cen. Istnieją trzy wersje aplikacji: darmowa, płatna i premium. Każda z nich oferuje inny zakres wglądu w wydatki na zaopatrzenie. Oprogramowanie jest również w stanie analizować prognozy dla najnowszych kampanii oraz monitorować aktywność użytkowników portalu. 

To niezawodny system obsługi zobowiązań. Oferuje automatyczne dopasowanie zamówień oraz kompleksowe monitorowanie faktur, zarówno dla nabywców, jak i dostawców. Rozwiązanie Workflow to również zaawansowana obsługa wyjątków i wiele metod wprowadzania danych umożliwiających integrację z infrastrukturą klientów.

Jest to produkt z zakresu finansów dla łańcucha dostaw. Nabywcy muszą zatwierdzać poszczególne faktury jako dostępne dla płatności przedterminowej. Tungsten Network korzysta z tych faktur jako zabezpieczenia, oferując dostawcom zaliczkę w postaci pełnej wartości faktury lub na zasadzie atrakcyjnej zniżki, wykupując tym samym tę fakturę. Gdy zbliża się termin płatności, nabywca przekazuje kwotę faktury firmie Tungsten. Ryzyko bierzemy na siebie, a dostawcy nie odpowiadają przed nabywcami za zaległe płatności.

Przelewy międzynarodowe to produkt dla dostawców działających poza granicami własnego kraju. Firmy Tungsten i Payoneer oferują otrzymywanie płatności za faktury w walucie dostawcy, a nie w walucie handlowej. Po zarejestrowaniu się w platformie Payoneer dostawcom mogą zostać przydzielone konta do odbioru należności w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Wartość faktur będzie wówczas wypłacana bezpośrednio w walucie GBP, USD lub EUR.

Korzyści dla nabywców

Z fakturowaniem elektronicznym wiąże się wiele korzyści:

 • Całkowita eliminacja przetwarzania dokumentów papierowych
 • Znaczne zwiększenie jakości danych (brak ręcznego wprowadzania danych lub przetwarzania OCR)
 • Eliminacja przypadków zgubienia faktur (wszystkie faktury są dostarczane bezpośrednio do działu rozliczeń z dostawcami lub systemu przepływu pracy)
 • Większe możliwości tworzenia raportów i lepsza widoczność faktur
 • Częstsze okazje do korzystania z rabatów z racji wczesnej zapłaty
 • Lepsze relacje z dostawcami

Ponadto członkowie sieci e-fakturowania Tungsten korzystają z fachowej wiedzy i doradztwa w zakresie najlepszych praktyk;

 • Jedyna prawdziwie globalna sieć e-fakturowania
 • Najlepsze praktyki rekrutacji dostawców - aktywne pozyskiwanie dostawców do sieci
 • Najlepsze w swojej klasie zarządzanie kontami i programem - gwarantujące sukces przez cały cykl programu, począwszy od jego wdrożenia
 • Specialnie przygotowany pod kątem klienta proces wdrożenia i tworzenia mapy danych, który gwarantuje integrację dotychczasowych systemów nabywców i dostawców z siecią Tungsten
 • Wyeliminowanie konieczności instalowania dodatkowych urządzeń lub oprogramowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści biznesowych związanych z rozwiązaniem e-fakturowania Tungsten Network.

E-fakturowanie Tungsten upraszcza złożony proces fakturowania. Umożliwia dostawcom łatwe i szybkie wysyłanie danych faktur przy użyciu dotychczasowych systemów i formatów danych. Nabywca otrzymuje dane bezpośrednio do systemu rozliczeniowego, co eliminuje konieczność ich ręcznego wprowadzania. Ponadto, ponieważ Tungsten Network umożliwia konfigurowanie reguł biznesowych, takich jak obowiązek nadania numeru zlecenia zakupu, oszczędza się czas poświęcany na poszukiwanie brakujących informacji.

Ponieważ faktury są szybciej przetwarzane, zwiększa to szansę szybszej zapłaty dostawcy. Poprawia to relacje biznesowe i umożliwia firmom zarządzanie przepływem środków, a ponadto umożliwia negocjacje warunków wczesnych płatności.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak jeszcze możemy uprościć procesy w Twojej firmie.

Dział rozliczeń z dostawcami wyciąga korzyści z eliminacji faktur papierowych. Dane są przesyłane elektronicznie wprost do systemu rozliczeniowego - eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych;

 • Dane faktur są weryfikowane pod kątem reguł biznesowych. Nie ma potrzeby poszukiwania brakujących numerów zleceń zakupu
 • Dostarczane, cyfrowo podpisane obrazy faktur można wykorzystywać w przepływie pracy i do celów audytowych
 • Gwarantowana dostawa oraz status faktury dostępny za pośrednictwem rozwiązania Portalu - nie ma potrzeby obsługi zapytań od dostawców chcących się dowidzieć o statusie ich faktur
 • Zespół może skoncentrować się na zadaniach o większej wartości
 • Zmniejszone koszty przetwarzania faktur, zazwyczaj o 60%

Ponieważ system e-fakturowania Tungsten zastępuje dokumentację papierową, korzyści dla środowiska są natychmiastowe.

Oprócz zmniejszenia zużycia papieru nie traci się też energii na dystrybucję, przechowywanie i utylizację papierowych faktur. Na podstawie liczby faktur wymienianych w samej tylko Europie można oszacować, że elektroniczne przesyłanie faktur pozwoliłoby oszczędzić 762 383 ton papieru (około 13 milionów drzew). Oszczędzono by przy tym też dość paliwa, aby ogrzać przez rok 381 000 mieszkań, zaś powierzchnia wysypisk zmniejszyłaby się o ponad 1,8 miliona metrów sześciennych.

Analiza kampanii to dane geograficzne na temat powodzenia programu fakturowania elektronicznego wśród dostawców. Są one niezwykle przydatne przy identyfikacji kolejnych odbiorców kampanii.


Analiza portalu to dane na temat aktywności użytkowników portalu Tungsten Network.


Analiza wydatków wyznacza prognozy dotyczące zaopatrzenia i wyszukuje różnice w cenach, co przekłada się na oszczędności. Moduł analizy wydatków posiada trzy wersje:


darmową – oferuje dostęp do tendencji najwyższego poziomu, podsumowując wydatki w danym okresie i analizując walutę oraz dostawców, w ramach których wydatki były największe;


płatną – to szczegółowa analiza tendencji w zakresie wydatków, którą można wykorzystać do znalezienia identycznych produktów o dużej rozbieżności cenowej;


premium – pełna wersja modułu, która pozwala zarówno na ustalenie różnic cenowych i szukanie nieprawidłowo naliczonego podatku na fakturach, jak i ułatwianie odpisywania podatku VAT. Wersja premium zapewnia pełen wgląd w wydatki na zaopatrzenie. Z naszych badań wynika, że dzięki naszemu oprogramowaniu typowy nabywca jest w stanie oszczędzić od 1 do 4% kwoty rocznych wydatków na zaopatrzenie.

Głównym atutem rozwiązania Tungsten Network Workflow jest elastyczność dostosowania do wymogów i infrastruktury klienta. Inne rozwiązania wymagają budowy wszystkiego od zera. W ten sposób klient oszczędza tygodnie potrzebne na implementację. To również wygodniejsza integracja w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem zewnętrznym, np. systemem SAP. Automatyczne dopasowanie zamówień i rozszerzona obsługa wyjątków to funkcje zwiększające dokładność rejestrowanych danych, co często przekłada się na lepsze relacje nabywców i dostawców.

Korzyści dla dostawców

Z fakturowaniem elektronicznym wiąże się wiele korzyści:

 • Całkowita eliminacja przetwarzania dokumentów papierowych, drukowania, kopert, obsługi poczty
 • Faktury dostarczane są bezpośrednio do systemów nabywców
 • Szybsza obsługa faktur i ich zatwierdzanie umożliwia szybszą zapłatę
 • Brak zaginionych faktur
 • Większe możliwości tworzenia raportów i lepsza widoczność faktur
 • Lepsze relacje z klientami

Członkowie sieci e-fakturowania Tungsten korzystają z fachowej wiedzy doradztwa w zakresie najlepszych praktyk;

 • Jedyna naprawdę globalna sieć e-fakturowania
 • Najlepsze w swojej klasie zarządzanie kontami - gwarantujące sukces przez cały cykl programu, począwszy od jego wdrożenia
 • Specialnie przygotowany pod kątem klienta proces wdrożenia i tworzenia mapy danych, który gwarantuje integrację dotychczasowych systemów nabywców i dostawców z rozwiązaniem Tungsten
 • Wyeliminowanie konieczności instalowania dodatkowych urządzeń lub oprogramowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści biznesowych związanych z rozwiązaniem e-fakturowania Tungsten Network.

E-fakturowanie Tungsten upraszcza złożony proces fakturowania. Umożliwia dostawcom łatwe i szybkie wysyłanie danych faktur przy użyciu dotychczasowych systemów i formatów danych. Nabywca otrzymuje dane bezpośrednio do systemu rozliczeniowego, co eliminuje konieczność ich ręcznego wprowadzania. Ponadto, ponieważ Tungsten Network umożliwia konfigurowanie reguł biznesowych, takich jak obowiązek nadania numeru zlecenia zakupu, oszczędza się czas poświęcany na poszukiwanie brakujących informacji.

Ponieważ faktury są szybciej przetwarzane, zwiększa to szansę szybszej zapłaty dostawcy. Poprawia to relacje biznesowe i umożliwia firmom zarządzanie przepływem środków, a ponadto umożliwia negocjacje warunków wczesnych płatności.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak jeszcze możemy uprościć procesy w Twojej firmie.

Dział rozliczeń z nabywcami korzysta z szybkiego i gwarantowanego dostarczania faktur:

 • Pozwala to klientom szybciej obsłużyć faktury i zrealizować zapłatę
 • Oszczędza się czas tracony na poszukiwanie „zagubionych” faktur
 • Możliwość śledzenia statusu faktur przy użyciu usługi Portalu - weryfikacja poprawności faktur gwarantuje, że wszystkie potrzebne dane zostaną przesłane już za pierwszym razem
 • Usługa archiwum umożliwia dostęp do wysłanych faktur w celu tworzenia raportów i audytów

„W największym uproszczeniu wysyłanie faktur elektronicznych przy użyciu Tungsten kosztuje nas mniej niż ich wysłanie drogą pocztową, istnieją jednak inne, bardziej atrakcyjne korzyści. Nasze faktury są dostarczane pewnie i szybko, a zapytania są szybciej rejestrowane, co ma wpływ na terminowe otrzymywanie płatności.” Kontroler finansowy, Poulton & Graf

Ponieważ system e-fakturowania Tungsten zastępuje dokumentację papierową, korzyści dla środowiska są natychmiastowe.

Oprócz zmniejszenia zużycia papieru nie traci się też energii na dystrybucję, przechowywanie i utylizację papierowych faktur. Na podstawie liczby faktur wymienianych w samej tylko Europie można oszacować, że elektroniczne przesyłanie faktur pozwoliłoby oszczędzić 762 383 ton papieru (około 13 milionów drzew). Oszczędzono by przy tym też dość paliwa, aby ogrzać przez rok 381 000 mieszkań, zaś powierzchnia wysypisk zmniejszyłaby się o ponad 1,8 miliona metrów sześciennych.

Jeżeli opcja płatności przedterminowej jest dostępna, dostawcy nie muszą czekać, aż klient zapłaci za towar lub usługę, z których już korzysta. Dostawcy mają dostęp do należnych im środków, którymi mogą swobodnie zarządzać. To większa kontrola nad przepływem gotówki. Zalety sprawnego przepływu środków dla działalności gospodarczej są ogromne, od realizacji wyjątkowo dużych zamówień po realizację płatności. 

Usługa pozwala uniknąć opłat za wymianę walut, które przyczyniają się do zmniejszenia zysków. W ten sposób można oszczędzić nawet 90% kosztów transakcji bankowych. Firma Payoneer oferuje bezpieczne metody odbioru płatności, podobnie jak światowi giganci typu Amazon czy Airbnb.

Zgodność z przepisami

Tak, Tungsten Network jest siecią globalną i umożliwia swoim członkom wymianę faktur na całym świecie. Tungsten zapewnia zgodność faktur z lokalnymi regulacjami podatkowymi, tym samym wyręczając dostawcę z potrzeby znajomości lokalnego prawa. Współpracując z czołowym, niezależnym doradcą, zapewniamy zgodność z wymogami fiskalnymi i rachunkowymi w Europie, Ameryce Północnej oraz obszarze Azji i Pacyfiku.

Skontaktuj się z nami, aby szczegółowo omówić naszą globalną zgodność z przepisami.

Tak, e-fakturowanie przy użyciu Tungsten Network jest zgodne z lokalnymi regulacjami podatkowymi i VAT. Współpracujemy z naszym partnerem, firmą PwC, aby zagwarantować zgodność z lokalnymi regulacjami w kwestiach podatkowych i e-fakturowania.

Nabywcy i dostawcy w sieci Tungsten otrzymują podpisany cyfrowo obraz faktury w formacie PDF. Taki obraz faktury jest zgodny z prawem podatkowym i nabywca może go wykorzystywać w przepływie pracy i podczas audytów.

Użytkownicy sieci Tungsten mogą przechowywać podpisane cyfrowo pliki PDF we własnych archiwach elektronicznych lub też mieć do nich dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy użyciu archwum systemu.

P2P to skrót od Purchase to Pay (od zakupu do zapłaty). Pod tym skrótem kryje się całość procesu od etapu zakupu przez nabywcę po otrzymanie zapłaty przez dostawcę.

Dostępnych jest wiele rozwiązań pomagających w uproszczeniu tego procesu: narzędzia wspomagające zakupy online, dostarczanie zleceń zakupu, elektroniczne fakturowanie, rozwiązania przepływów pracy i płatności elektroniczne.

Tungsten współpracuje z szeregiem czołowych organizacji, aby udostępniać najlepsze w swoim rodzaju rozwiązania, spełniające wszystkie wymagania klientów.

EIPP to skrót od Electronic Invoice Presentment and Payment (elektroniczne przedstawianie faktur i płatności). Krótko mówiąc jest to proces, w ramach, którego dostawcy i nabywcy wymieniają się i zarządzają fakturami, korzystając z rozwiązań takich jak Tungsten Network.

Inne terminy używane do zdefiniowania EIPP to elektroniczne fakturowanie czy też
e-fakturowanie. Terminy te są używane zazwyczaj w sytuacji, gdy to „nabywca” jest głównym inicjatorem usługi. Faktury są odbierane od dostawców za pośrednictwem tego samego procesu.

Rozwiązania EIPP pozwalają dostawcom i nabywcom wymieniać elektronicznie dokumenty finansowe (nie tylko faktury, ale także zlecenia zakupu, awiza przelewu itp.) oraz szybko i bezpiecznie zarządzać przetwarzaniem tych dokumentów online. Korzyści, jakie działy rozliczeń z dostawcami i nabywcami odnoszą z korzystania z takich systemów EIPP, jak Tungsten Network, obejmują eliminację ręcznego przetwarzania dokumentów, poprawienie przejrzystości przepływu środków, możliwość zapłaty na czas i dostęp do bezpiecznego archiwum..

EBPP to skrót od „Electronic Bill Presentment and Payment” (elektroniczne przedstawianie rachunków i płatności). Jest to zintegrowana transmisja rachunków (faktur) w celu ich przedstawienia i realizacji procesu płatności.

Inne terminy używane do zdefiniowania EBPP to elektroniczne bilingi lub e-bilingi. Terminy te są używane zazwyczaj w sytuacji, gdy to „dostawca” jest głównym inicjatorem usługi. Faktury są wysyłane do klientów (nabywców) za pośrednictwem tego samego procesu.

Rozwiązania EBPP umożliwiają dostawcom i nabywcom elektroniczną wymianę danych faktur z myślą o ich przedstawieniu i przetworzeniu w celu zapłaty. Korzyści, jakie działy rozliczeń z dostawcami i nabywcami odnoszą z korzystania z takich systemów EBPP, jak Tungsten Network, obejmują eliminację ręcznego przetwarzania dokumentów, poprawienie przejrzystości przepływu środków, możliwość zapłaty na czas i dostęp do bezpiecznego archiwum.

System e-fakturowania Tungsten nie wymaga drukowania ani przechowywania papierowych kopii faktur. Tungsten Network nie tylko przesyła dane faktur do systemu rozliczeniowego nabywców, ale także wysyła podpisany cyfrowo obraz PDF, który może być wykorzystywany do audytów podatkowych i w procesie przepływu danych. Taka faktura jest zgodna z prawem podatkowym.

System Tungsten przechowuje wszystkie faktury przesyłane w sieci w archiwum. Wszyscy użytkownicy sieci Tungsten mogą w każdej chwili skorzystać z tego archiwum za pośrednictwem portalu.

Nie. Gdy korzysta się z sieci Tungsten, nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowe urządzenia lub oprogramowanie. Ponadto złożone z ekspertów zespoły Tungsten zajmujące się wdrożeniem i mapowaniem danych, dbają o integrację systemów za użytkownika. Współpracują one z nim i jego dostawcami lub klientami używając dotychczasowego systemu rozliczeniowego i plików danych, tak aby zapewnić bezproblemową integrację z systemem Tungsten..

Dzięki systemowi e-fakturowania Tungsten Network, również mali dostawcy mogą wysyłać faktury elektroniczne. Dostawcy, którzy nie korzystają z systemu rozliczeniowego lub nie wysyłają faktur w ilościach, które usprawiedliwiłyby użycie zintegrowanego rozwiązania, mogą korzystać z formularza internetowego. Poprzez portal formularz ten jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu gdzie dostawcy, po zalogowaniu się, mogą wystawiać faktury online. Dane przesyłane do klientów za pośrednictwem formularza internetowego przechodzą taką samą weryfikację jak dane wysyłane używając rozwiązania zintegrowanego.

Klienci korzystający z formularza internetowego mają również dostęp do funkcji tworzenia raportów, pomocy technicznej i archiwum poprzez bezpieczny portal internetowy.

„Jesteśmy małą firmą i szybkie otrzymywanie płatności jest dla nas bardzo ważne. Tungsten Network umożliwia to, informując nas o pomyślnym dostarczeniu faktury i rozpoczęciu jej obsługi przez klientów. Wysyłanie faktur online przy użyciu Tungsten Network jest proste i bezpieczne, a co najważniejsze: zadowolony jest jeden z naszych najcenniejszych klientów.” Założyciel Glenammer Engineering Ltd.

Firma PricewaterhouseCoopers zajmuje się doradztwem podatkowym dla Tungsten Network. Korzystamy z usług lokalnych oddziałów PwC do kontaktu z organami podatkowymi w konkretnych krajach, aby mieć pewność, że nasze produkty oferują aktualne dane w tym zakresie.


Cyfrowym podpisywaniem naszych faktur zajmuje się firma TrustWeaver. TrustWeaver zapewnia narzędzia ułatwiające zachowywanie zgodności i sprawdzalności dokumentacji biznesowej i procesów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom opartym na podpisie elektronicznym.

Tungsten Network prowadzi działalność we wszystkich krajach nieobjętych embargiem handlowym. Jeżeli nie działamy na terenie kraju, w którym mają Państwo dostawców, nie będziemy w stanie wystawiać legalnych faktur elektronicznych z podpisem cyfrowym firmy TrustWeaver. W zamian Tungsten wystawi duplikat faktury z niezbędnymi informacjami, który jednak nie będzie uznawany za oficjalną podstawę audytu lub zwrotu podatku VAT.

Zasadniczo jest to dowód dla nabywcy, że fakturę wystawił ten, a nie inny dostawca. Podpisy cyfrowe pozwalają określić autentyczność pochodzenia faktur, a także prawdziwość zawartych w nich danych. Podpisy cyfrowe Tungsten Network są wystawiane przez firmę TrustWeaver i zawierają datownik.


Należy weryfikować wszystkie podpisy na fakturach przed ich dalszą realizacją, aby spełniać wymagania audytów. W razie potrzeby i za pisemną zgodą klienta, Tungsten jest w stanie wykonywać takie operacje.

Tungsten Network przechowuje wszystkie faktury przesłane za pośrednictwem sieci e-fakturowania w archiwum faktur. Wszyscy członkowie sieci mają dostęp do archiwum za pośrednictwem portalu Tungsten Network przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Faktury są przechowywane sekwencyjnie i można je wyszukiwać. Dopóki faktury będą przechowywane w archiwum, Tungsten Network zapewnia ich czytelność i zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem. 

Pierwsze kroki

Tak, pakiet członkowski Tungsten Network oferuje możliwość nawiązywania wielu połączeń.

Odbywa się to za pośrednictwem portalu Tungsten Network. Po prawej stronie ekranu głównego znajduje się pole wyszukiwania z opcją „Znajdź swoich klientów…”. Wystarczy wpisać nazwę klienta, a następnie wybrać go z listy. Można też przejść do strony Klienci > Połącz z klientem lub wkleić w pasku adresów ten link: https://portal.tungsten-network.com/Forms/Registration/AddCustomer 

Dostawcy korzystający z formularza internetowego mogą dokupić nowe transakcje za pośrednictwem portalu Tungsten Network. Zakupu można dokonać na stronie Fakturowanie > Zakup transakcje Tungsten Network.

Dostawcy zintegrowania mogą się rozliczać za pomocą przelewów BACS. Wystarczy przejść do strony Moje konto > Moja firma > Dane firmy > Twoje konto Tungsten i kliknąć opcję ZAPŁAĆ. Z opcji można wybrać płatność przelewem BACS.

Dostawcy korzystający z formularza internetowego, którzy chcą nabyć transakcje w serwisie Tungsten Network, nie będą w stanie płacić za pomocą przelewów BACS. Muszą skorzystać z karty kredytowej lub debetowej.

Tak. Niezależnie od tego, czy klient nabywa transakcje w serwisie Tungsten Network, czy rozlicza saldo konta, Tungsten przyjmuje płatności kartami American Express. Podczas dokonywania płatności proszę wybrać opcję Amex jako typ karty.

Takie pliki będą wysyłane raz w miesiącu do osób odpowiedzialnych za rozliczenie. Można je również znaleźć w portalu Tungsten Network. Wystarczy przejść do strony Moje konto > Moja firma > Dane firmy > Twoje konto Tungsten. 

Po zalogowaniu do portalu Tungsten Network z menu głównego wybierz opcję Moje zamówienia zakupu.

Te informacje znajdziesz na stronie Status faktury w menu Fakturowanie (tam, gdzie widnieje odnośnik do strony Utwórz fakturę).

Nie. W takich przypadkach należy wystawić osobną notę korygującą (na stronie Utwórz fakturę) na kwotę podaną na fakturze, co spowoduje jej anulowanie. Dopiero wtedy można wystawić nową fakturę ze zmienionymi danymi.

Tak, ale nie jest to zalecane, ponieważ w ten sposób usuwane są również dane dla nabywcy, co powoduje zamieszanie. Najlepiej będzie wystawić notę korygującą (na stronie Utwórz fakturę) na kwotę podaną na fakturze, co spowoduje jej anulowanie.

Można to zrobić tylko w przypadku faktur o statusie Błąd (nieudana). W tym celu przejdź do strony Status faktury w menu Fakturowanie (tam, gdzie widnieje odnośnik do strony Utwórz fakturę). Wybierz fakturę o statusie Błąd (nieudana) lub notę korygującą i kliknij ikonę Wyświetl szczegóły. Wybierz opcję AKTYWUJ PONOWNIE FAKTURĘ.

Po ponownej aktywacji faktury lub noty korygującej pojawi się odpowiedni komunikat z linkiem pozwalającym przejść do nowej lokalizacji takiego dokumentu.


Fakturę znajdziesz również na liście Zapisane faktury na stronie Utwórz fakturę.

Z pytaniami o płatność należy zwracać się do nabywcy. Tym niemniej, status faktury będzie widoczny na stronie Fakturowanie > Status faktury.

Kliknij nazwę swojej firmy w lewym górnym rogu portalu Tungsten Network. Numer AAA znajduje się w dolnej części strony pod danymi firmy. Można również kliknąć opcję Pomoc i wsparcie w prawym górnym rogu strony. Numer AAA wyświetli się w polu Przydatne informacje (w lewej części strony).

Raporty można tworzyć i pobierać w ramach opcji dostępnych w zakładce Raportowanie w menu głównym. Zawartość tego menu jest inna dla dostawców i nabywców, ponadto różni się w zależności od rodzaju faktury (wystawionej lub odebranej). W tym miejscu można także generować własne raporty.

Dostawcy korzystający z formularza internetowego po zakupie transakcji otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu na adres przypisany do konta. W wiadomości znajduje się również kod referencyjny transakcji.


Ponadto można przeglądać historię transakcji, przechodząc do strony Zakup transakcji Tungsten Network w menu Fakturowanie (tam, gdzie widnieje odnośnik do strony Utwórz fakturę). Historia zakupionych transakcji znajduje się w polu po prawej stronie.

Należy przejść do sekcji Pomoc i wsparcie w prawym górnym rogu ekranu, aby rozwinąć menu i wybrać opcję Przeglądaj zgłoszenia. Aktywne zgłoszenia będą widoczne na liście. Kliknij ikonę Wyświetl, aby przeglądać zgłoszenia i na nie odpowiadać.

Tak. Przejdź do menu Moje konto > Użytkownicy > Przeglądaj użytkowników i ich uprawnienia. W tym miejscu możesz dodawać nowych użytkowników, nadawać im uprawnienia, a w razie potrzeby przekazywać prawa administratora.