Przejdź do treści głównej

Omówienie usług

Tungsten Network integruje się z systemami rachunkowości dostawców lub oferuje opcję dostępu on-line do portalu internetowego, za pośrednictwem którego dostawcy przesyłają faktury i związane z nimi dane. System Tungsten Network przetwarza, tłumaczy, uzupełnia i weryfikuje dane przed dostarczeniem faktur bezpośrednio do systemów rachunkowości nabywców. Następnie wszystkie faktury są archiwizowane, tak aby spełniały określone przez prawo wymogi. Ponadto także oferujemy szeroką gamę dodatkowych usług.

Potrzebujesz dalszych informacji? Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami.

Schemat procesu

Wyświetl schemat dla swojego kraju