Skip to main content

Имплементиране на доставчик

За да завършите Вашата регистрация, Вие трябва да следвате стъпките, посочени в интерактивното ръководство за имплементиране на Master Map. Видеоклипът по-долу е в помощ на ръководството и предоставя подробна информация относно Вашите роли и отговорности и тези на Tungsten Network.

Видеоръководство за имплементиране на Master Map

Tungsten Network Supplier Implementation BG

Интерактивно ръководство за имплементиране на Master Map

Ръководство за имплементиране на доставчик

Файл с техническа документация за шаблон (MasterMap)

Доставчици, които се присъединяват към Tungsten Network, ще трябва да използват някои от файловете, посочени по-долу, по време на процеса на внедряване.

Ако все още не сте получили файлове от Вашия специалист по внедряване на Tungsten Network, изтеглете ги оттук и ги използвайте за попълване на Вашия работен лист по внедряване. Ако имате въпроси относно тези файлове и за това как да ги използвате, се свържете с Вашия специалист по внедряването.

Tungsten Network поддържа 9 различна вида файлове. Изтеглете файла, който е подходящ за Вашето внедряване.

ANSI 810

CSV ABC

CSV Single Line

CXML

EDIFACT

IDOC Fixed Length

IDOC XML

Simple XML

UBL XML

Методи за прехвърляне на файлове

Клиентите трябва да подадат файлове с фактури в системата на Tungsten Network. Връзката по-долу предоставя общ преглед на методите за подаване, налични за доставчиците. Изтеглете и прегледайте файла и изберете най-подходящия за Вашето внедряване. Ако Ви е необходима допълнителна информация за методите за подаване на файлове с фактури или за услугата за свързаност към Tungsten Network, моля, свържете се с Вашия определен специалист по внедряването или ни изпратете имейл на [email protected]

Connectivity